Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698
Usability Testing - Dlaczego Warto Wykonywać Testy Użyteczności | appjet.io

Just another WordPress site

Usability Testing – Dlaczego Warto Wykonywać Testy Użyteczności

Testy użyteczności są ważną częścią procesu rozwoju produktu cyfrowego. To dzięki badaniu użyteczności można zrozumieć końcowego użytkownika i określić, jakie elementy wymagają poprawy. Dowiedz się, jak wykonać usability testing i dlaczego UX jest podstawą sukcesu produktu.

Czym jest usability testing?

Usability testing jest metodą testowania funkcjonalności produktu cyfrowego (aplikacji bądź strony internetowej). Polega ona na obserwacji grupy reprezentatywnych użytkowników, którzy w trakcie badania korzystają z produktu i próbują wykonywać określone zadania. Usability testing może być przeprowadzane wielokrotnie, od fazy wczesnego rozwoju produktu do momentu jego wyjścia na rynek.

Badacz obserwuje zachowania użytkownika i zbiera feedback na temat produktu. Za pomocą testów użyteczności można sprawdzić, czy produkt ma jakieś wady projektowe, jaka czynność sprawiła użytkownikom trudności i popracować nad usprawnieniem działania produktu.

Dlaczego testy użyteczności są ważne?

Cele usability testing mogą być różne. W zależności od badania mogą obejmować:

 • ocenienie, czy użytkownicy/testerzy mogą samodzielnie i poprawnie wykonać zadania,
 • ocenienie nastawienia psychicznego użytkowników do wykonywanych zadań (mental state),
 • poznanie zachowań użytkowników, 
 • ocenienie, czy użytkownicy lubią korzystać z naszego produktu,
 • wskazanie problemów, które wystąpiły podczas testowania produktu,
 • znalezienie rozwiązań i usprawnienie działania produktu.

Typy testów użyteczności

Oceniając zachowania użytkownika należy wybrać typ testów. Testy użyteczności mogą być jakościowe lub ilościowe.

Jakościowe testy użyteczności

Jakościowe testy użyteczności skupiają się na monitorowaniu reakcji użytkowników (mimika, mowa ciała, mrużenie oczu) podczas korzystania z produktu. Po wykonanym teście użytkownik wypełnia kwestionariusz, w którym może ocenić swoją subiektywną satysfakcję i poziom trudności wykonywanych zadań. Tego typu testy są dobre do identyfikowania problemów w środowisku użytkownika i są częściej stosowane od testów ilościowych.

Ilościowe testy użyteczności

Ilościowe testy użyteczności polegają na mierzeniu czasu spędzonego na danym zadaniu, analizie wskaźników sukcesu i niepowodzeń. Określany jest także wysiłek użytkownika, jaki musiał włożyć w wykonanie zadania (ilość kliknięć i momentów dezorientacji).

Metody usability testing

Stacjonarne badania użyteczności

Podczas badania stacjonarnego (in-person) moderator fizycznie obserwuje zachowania użytkownika. W ramach tej metody można wykorzystać wywiady kontekstowe, grupy fokusowe i eyetracking.

Zdalne badania użyteczności

Za zdalne badanie użyteczności uważa się wykonywanie zadań, które odbywają się bez obecności moderatora. Ta metoda jest wykorzystywana, gdy budżet na badanie użyteczności jest mały, a rezultaty chcemy otrzymać jak najszybciej.

Rozwijając produkt nie zapomnij o dopasowaniu do rynku. Przeczytaj nasz artykuł o product-market fit i dowiedz się, jak jak to zrobić.

Dobre praktyki testów użyteczności

1. Zdefiniuj, co konkretnie chcesz testować.

2. Zdecyduj, jak przeprowadzić testy użyteczności i zdefiniuj ich zakres.

3. Określ zadania, jakie mają wykonać użytkownicy i dokonaj ich priorytetyzacji.

4. Upewnij się, że zadania mają realistyczne cele.

5. Stwórz scenariusze, które zawierają realistyczne czynności do wykonania. Nie dawaj użytkownikowi instrukcji wykonania zadania, tylko pozwól mu samemu się z nim uporać.

6. Zrekrutuj testerów spośród swojej swojej grupy docelowej. Im więcej osób przetestuje twój produkt, tym bardziej prawdopodobne jest zwiększanie użyteczności i potencjału produktu.

7. Moderuj badanie, obserwuj zachowania użytkowników i przeprowadzaj z nimi wywiady.

8. Zwracaj uwagę na momenty, w których użytkownicy czują się zdezorientowani, błędnie interpretują zasady.

9. Pytaj użytkowników, jak się czują podczas wykonywania testu i porównaj to z założeniami użyteczności projektu.

Lepszy UX to podstawa sukcesu produktu

Aby produkt odniósł sukces, należy skupić się na jego użyteczności i doświadczeniach użytkownika. Usability testing pozwala sprawdzić, czy użytkownicy poprawnie rozumieją funkcje, czy potrafią korzystać z dostępnych funkcjonalności.

Testy użyteczności dają możliwość głębokiej analizy zachowań użytkowników. Dzięki nim możemy zbadać takie aspekty, jak:

 • atrakcyjność produktu względem konkurencji,
 • efektywność w osiąganiu założonych celów,
 • szybkość osiągania celów,
 • estetyczność produktu,
 • łatwość obsługi i intuicyjność,
 • satysfakcję i emocje związane z korzystaniem z produktu.

Usability testing pozwala na zbadanie problemów użytkowników, które mogą pojawić się w trakcie interakcji z takimi elementami aplikacji, jak: wyszukiwarki, podstrony, menu, nawigacja, wyszukiwarka, formularze, galerie, widżety, karty produktów, layouty czy architektura informacji.

Korzyści usability testing

Dzięki tej metodzie badawczej można w szybki sposób usprawnić działanie produktu cyfrowego i wyeliminować problemy, z którymi stykają się testujący użytkownicy podczas użytkowania strony internetowej, aplikacji mobilnej lub webowej. Testy mogą być zrealizowane na każdym etapie rozwoju produktu, czyli od mockupu i prototypu po produkt finalny.

Wyniki badań testu użyteczności pozwalają na sprawną diagnozę problemów, które można dzięki nim zniwelować już na etapie projektowym. Za pomocą usability testing można poprawić odbiór produktu, wrażenia i satysfakcję użytkownika. Skonfrontowanie założeń produktowych z badaniem faktycznych potrzeb użytkowników pozwala na lepsze dostosowanie produktu do grupy docelowej.

W szerszej perspektywie dobrze przeprowadzone badanie użyteczności zmniejsza koszty związane z obsługą klienta i zwiększa lojalność klientów względem naszego produktu. Wpływa też korzystnie na zwiększenie ROI (return on investment), czyli wskaźnika zwrotu inwestycji.