Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887
Skalowanie w procesie rozwoju produktu | appjet.io

Just another WordPress site

Skalowanie w procesie rozwoju produktu

Skalowanie produktu pozwala na sprawdzenie jego dostosowania do zmian wynikających z wpływu rynku i zachowań użytkowników. Dowiedz się, jak skutecznie skalować produkt cyfrowy i dlaczego warto to zrobić.

Czym jest skalowanie produktu?

Skalowanie ma prowadzić do potwierdzenia, że produkt jest wystarczająco wydajny, bezpieczny i solidny, aby móc utrzymać się na rynku. Pozwala na zbadanie, czy produkt spełnia faktycznie obecne potrzeby i funkcje. Skalowanie pomaga dostosować produkt do obecnej sytuacji i potrzeb swoich potencjalnych użytkowników.

Skalowanie jest częścią procesu rozwoju produktu. Cały proces składa się z następujących faz:

 1. 1. Prototypowanie
 2. 2. Budowanie MVP (Minimum Viable Product)
 3. 3. Product/Market Fit
 4. 4. Skalowanie

Prototypowanie pozwala na walidację założeń i koncepcji biznesowej, dzięki czemu można przejść do fazy budowania MVP. Minimum Viable Product jest to pierwsza wersja produktu, która jest testowana przez użytkowników. Po otrzymaniu informacji zwrotnej można ulepszyć produkt. Faza Product/Market Fit oznacza dopasowanie produktu do rynku i zrozumienie potrzeb i problemów klientów.

Po przejściu przez powyższe etapy rozwoju można przystąpić do skalowania. Skalowanie opiera się więc o realne dane, np. mierzenie wzrostu popularności produktu i liczby użytkowników.

Skalowanie produktu cyfrowego

Skalowalność oznacza zdolność produktu cyfrowego do funkcjonowania i wzrostu w warunkach zmiennych. Skalowalna aplikacja działa sprawnie niezależnie od ilości użytkowników i przesyłanych danych. W sferze wytwarzania oprogramowania, może to być konieczność dostosowania aplikacji do szerszego grona użytkowników, dodania nowych funkcjonalności względem potrzeb grupy docelowej, czy też dostosowania aplikacji do zwiększającej się objętości przetwarzanych danych.

Skalowanie pozwala na wprowadzenie nowej, ulepszonej wersji produktu, która jest testowana przez użytkowników, a następnie analizowana w celu sprawdzenia skuteczności wprowadzonych zmian.

Należy pamiętać, że wypuszczany produkt nie jest produktem końcowym. Zarówno rynek, jak i potrzeby konsumentów ulegają zmianom, dlatego należy uważnie analizować zachodzące zmiany i uwzględniać je w rozwoju swojego produktu. Skalowanie pozwala więc ulepszać produkt, dostosowywać do czynników zewnętrznych i zwiększyć jego konkurencyjność.

Proces tworzenia aplikacji mobilnych składa się z kilku etapów. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak stworzyć aplikację mobilną krok po kroku.

Dlaczego skalowanie produktu jest ważne?

Skalowanie pozwala na utrzymanie produktu na rynku, udoskonalając go w oparciu o dane, takie jak potrzeby użytkowników i nowe technologie. Skalowanie to proces wnikliwej obserwacji i szybkie reagowanie na zmiany, aby produkt był niezawodny, spełniał w dalszym ciągu swoją funkcję i przynosił zyski.

Podstawowe zalety skalowania produktu:

 • szybkość wprowadzanych zmian to oszczędność czasu i budżetu,
 • wprowadzane zmiany i aktualizacje ulepszają produkt,
 • reagowanie na potrzeby i opinie użytkowników zwiększa bazę użytkowników i profity,
 • wydajność procesu iteracji i testowania wpływa pozytywnie na efektywność pracy programisty,
 • małe, ale istotne zmiany zmniejszają trudności użytkowników podczas korzystania z aplikacji,
 • zauważenie i docenienie zmian w aplikacji przez użytkowników wpływa na pozytywny odbiór produktu i zwiększa lojalność konsumenta.

Jak skalować produkt cyfrowy?

Skalowanie produktu cyfrowego wiąże się z wnikliwą analizą obecnej aplikacji, mając na względzie następujące czynniki:

 • śledzenie i analiza aktywności użytkowników,
 • obserwacja problemów użytkowników z naszym produktem,
 • analiza nieoczekiwanych zastosowań produktu.

Po powyższej analizie można np. rozbudować obecnie istniejące funkcjonalności, lub wdrożyć nowe, które uwzględniają nowe potrzeby użytkowników.

Należy zaznaczyć, że skalowanie nie zawsze polega na dodawaniu nowych funkcjonalności. Skalowanie może bowiem prowadzić do automatyzacji zadań, które dotychczas były wykonywane ręcznie lub w sposób półautomatyczny. Automatyzacja jest jednym ze sposobów odpowiedzi na zwiększającą się ilość danych, transakcji i użytkowników. W automatyzacji może pomagać zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) bądź uczenia maszynowego (machine learning).

Skalowanie pionowe i poziome aplikacji webowej

W związku z rozwojem produktu należy zastanowić się nad typem skalowania, który pomoże aplikacji w przyszłym rozwoju. Za skalowalną aplikację uznajemy taką, która działa sprawnie niezależnie od ilości użytkowników.

Rozróżniamy dwa rodzaje skalowania aplikacji:

 • skalowanie pionowe (ang. vertical scaling, scaling up),
 • skalowanie poziome (ang. horizontal scaling, scaling out).

Skalowanie pionowe polega na zwiększeniu pamięci RAM lub pojemności procesora, czyli na dodaniu większej mocy do istniejącej maszyny. Skalowanie w pionie jest stosunkowo szybkie i proste do wdrożenia, ponieważ wszystko działa na jednym serwerze.

Skalowanie poziome wiąże się z rozszerzeniem zasobów o większą ilość serwerów, działających równolegle. To rozwiązanie pomaga rozłożyć obciążenie na więcej elementów. Skalowanie w poziomie chroni też przed awariami systemu (jeden niedziałający serwer nie paraliżuje całości struktury).

Rozumiejąc różnicę między skalowaniem pionowym a poziomym można podjąć następujące decyzje:

 • wybór odpowiedniej architektury systemu: monolitycznej lub mikroserwisowej,
 • wybór platformy chmurowej i jej konfiguracja do naszych potrzeb,
 • wybór struktury bazy danych.

Ponadto, ważne jest testowanie i monitorowanie stworzonej aplikacji. Szybka reakcja na błędy i identyfikacja problemów pozwalają na zwiększenie wydajności aplikacji i pozytywnie wpływa na doświadczenia użytkowników.

Partner w skalowaniu produktu – appjet.io

Skalowanie pozwala na udoskonalenie produktu i umocnienie jego pozycji na rynku. Ulepszamy produkt dostosowując do obecnych i prognozowanych warunków oraz oczekiwań naszych użytkowników. Skalowanie pomaga na szybką analizę sytuacji i wprowadzenie zmian oraz nowych funkcjonalności. Skalowanie więc pozwala wykorzystać pełen potencjał produktu.

Jeżeli nie uwzględni się przyszłych potrzeb (m.in. skalowania) już na etapie projektowania aplikacji, może okazać się, że architektura rozwiązania bądź wykorzystane komponenty w sposób znaczny utrudnią skalowanie produktu. Wydłuży to czas oraz zwiększy koszty przeróbek systemu. Dlatego tak ważne jest, by już na początku zebrać plany dotyczące przyszłego rozwoju produktu.

W appjet.io poprowadzimy twój projekt od fazy początkowej do momentu wejścia na rynek. Oferujemy prototypowanie, stworzenie MVP, dostosowanie produktu do rynku oraz jego skalowanie. Stworzymy wspólnie produkt z Tobą, który będzie uwzględniał zarówno aktualne, jak i przyszłe potrzeby twoich użytkowników.

Z zespołem appjet.io masz możliwość stworzenia i rozwoju swojego produktu. Skontaktuj się z nami i omówimy twoje potrzeby biznesowe.