Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698
Rozwijaj swój produkt za pomocą validated learning | appjet.io

Just another WordPress site

Rozwijaj swój produkt za pomocą validated learning

validated learning

Uczenie się, w tym uczenie na błędach jest niezwykle ważne w procesie wytwarzania oprogramowania. Proces weryfikowanego uczenia się pozwala na sprawdzenie, czy klient końcowy będzie zadowolony z produktu. Dowiedz się, czym jest validated learning i jak wykorzystać je w pracy nad rozwojem produktu.

Czym jest validated learning?

Definicja weryfikowanego uczenia się wywodzi się z metodologii Lean Startup, czyli uporządkowanego podejścia do zarządzania rozwojem produktu. Metodologia ta została stworzona przez Erica Riesa i opisana w książce “Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek”. Ries stworzył koncepcję 5 zasad Lean Startup, w której validated learning jest właśnie jedną z nich.

Tworzenie nowego produktu wymaga stawiania celów i hipotez, w związku z czym są to warunki określane jako skrajnie niepewne. Aby zmniejszyć poczucie niepewności w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju produktu, należy według Riesa skupić się na efektywnej nauce. Im szybciej zostanie obalona lub potwierdzona dana hipoteza, tym szybciej się uczymy i możemy udoskonalić nasz produkt.

Validated learning, czyli proces weryfikowanego uczenia się, opiera się na testowaniu danych rozwiązań i sprawdzaniu, które są dobre, a które nie. Aby zweryfikować założenia należy zdobyć informację zwrotną od potencjalnych użytkowników produktu. Po otrzymaniu tych danych można rozpocząć proces walidacji założeń i ich ewentualnej modyfikacji.

MVP w procesie weryfikowanego uczenia się

Termin Minimum Viable Product (MVP) rozumiany jest jako testowa wersja produktu, która umożliwia zebranie jak największej ilości zweryfikowanych i mierzalnych informacji na temat produktu i potrzeb jego potencjalnych użytkowników. Proces kreacji MVP i zbierania danych ma odbywać się przy jak najmniejszym nakładzie czasu i pieniędzy.

Pętla “Tworzenie – pomiary – uczenie się”

Podstawą działania w metodologii Lean Startup jest cykl “Tworzenie – pomiary – uczenie się”. Za pomocą tej pętli można stawiać hipotezy biznesowe, wykonywać eksperymenty (testy), które można zwalidować (wyciągnąć wnioski i zweryfikować hipotezy). W tej pętli testowany jest Minimum Viable Product (MVP), czyli tzw. minimalnie satysfakcjonujący produkt, zawierający najistotniejsze funkcje. Na podstawie tego szybkiego eksperymentu otrzymujemy informację zwrotną od użytkowników.

Walidowanie pętli “Tworzenie – pomiary – uczenie się” pomaga łatwo zweryfikować lub odrzucić podstawowe hipotezy biznesowe. Nie tracąc czasu na wytworzenie gotowego produktu tworzysz jego prototyp (MVP) i używasz określonych wskaźników, aby przeanalizować dane założenie.

Mierzalność rezultatów w oparciu o dane

W zasadach validated learning kluczowa jest mierzalność rezultatu. Proces weryfikowanego uczenia się opiera się więc na mierzeniu danych, obserwowaniu zaangażowania użytkowników i ich opiniach na temat produktu. Validated learning oznacza, że uczymy się empirycznie, czyli praktycznie i w oparciu o dowody.

Dzięki zastosowaniu validated learning można z każdą iteracją realnie ulepszać swój produkt. Przeprowadzony prawidłowo proces weryfikowanego uczenia się jest bardzo pomocny w tworzeniu takiego produktu, który będzie odpowiadał potrzebom użytkowników.

Prototypowanie to doskonały sposób na przetestowanie koncepcji projektu w krótkim czasie. Przeczytaj nasz artykuł o prototypowaniu i dowiedz się, dlaczego warto zacząć pracę nad produktem właśnie od niego.

Etapy validated learning

 1. 1. Zdefiniowanie hipotezy / pomysłu (Defining hypothesis or idea)
 2. 2. Stworzenie MVP (Building an MVP)
 3. 3. Testowanie / Eksperymentowanie (Testing / Experimenting)
 4. 4. Mierzenie rezultatów na podstawie szczerego feedbacku (Measuring by receiving honest feedback)
 5. 5. Weryfikowane uczenie się na podstawie wniosków (Validated learning from conclusions)
 6. 6. Generowanie nowych pomysłów (Generating new ideas)

Powyższa pętla pozwala na stawianie hipotez biznesowych, testowanie oraz analizowanie. Dzięki iteracyjności można potwierdzić lub zdementować dane przypuszczenia, co daje podstawę do wyciągnięcia wniosków i weryfikacji hipotez.

Im szybciej podczas danej iteracji zostaną potwierdzone lub odrzucone dane hipotezy, tym szybciej rozwój produktu obierze właściwy kierunek. Dane empiryczne, które zostaną wygenerowane podczas pętli zaowocują świadomymi decyzjami, dopasowaniem produktu do rynku i do oczekiwań użytkowników.

Dlaczego warto stosować validated learning?

Wdrożenie procesu weryfikowanego uczenia się w pracy nad produktem ma wiele zalet:

 • pomaga skrócić proces rozwoju produktu,
 • eliminuje tworzenie niepotrzebnych funkcji,
 • dzięki danym empirycznym na podstawie feedbacku użytkowników, produkt staje się zorientowany na klienta,
 • testowanie jest źródłem cennej wiedzy o konsumentach i ich potrzebach,
 • krótszy czas rozwoju produktu przekłada się na oszczędność finansową,
 • promowana jest elastyczność i zwinność w pracy nad produktem, jego celem i misją.

Validated learning a klientocentryzm

Validated learning sprawia, że jesteśmy w stanie prawdziwie poznać rynek i potrzeby użytkowników, bez tracenia czasu na błędne założenia. Faktyczne interakcje z realnymi klientami pozwalają na dokładny wgląd w ich prawdziwe problemy i potrzeby. Produkt staje się zorientowany na klienta i ma szansę na sukces po wyjściu na rynek.

Validated learning pozwala odpowiedzieć na takie pytania, jak:

 • Czy nasi klienci wiedzą, że mają problem, który chcemy rozwiązać?
 • Czy nasi klienci zdecydowaliby się kupić nasz produkt, jeżeli rozwiąże ich problem?
 • Czy nasi klienci kupiliby ten produkt właśnie od nas?
 • Czy my potrafimy zbudować produkt, który faktycznie rozwiąże ich problem?

Validated learning a Scrum

Metodyka Scrum opiera się na empiryzmie. W założeniach empiryzmu wiedza pochodzi z doświadczenia, a podjąć decyzję można tylko w oparciu o to, co wiemy. Można więc powiedzieć, że validated learning łączy się ściśle z założeniami Scruma.

Jedną ze wspólnych cech jest iteracyjność procesu, pętla, dzięki której z każdą iteracją zespół uczy się więcej. Elastyczność i koncentracja na użytkowniku realizowana jest poprzez prototypowanie, czy też testy A/B.

W appjet.io korzystamy zarówno z metodyki Scrum jak i z procesu weryfikowanego uczenia się. Budujemy MVP w oparciu o dane i mierzymy efekty naszej pracy. Chcemy, aby produkt nad którym pracujemy, zadowolił końcowego użytkownika i przyniósł naszemu klientowi satysfakcjonujące zyski.

Nasz zespół appjet.io pomoże Ci w zbudowaniu MVP opartego o metodę validated learning. Skontaktuj się z nami i stwórz klientocentryczny produkt, oszczędzając przy tym czas i budżet.