Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887
Product-Market Fit - dopasuj swój produkt do rynku | appjet.io

Just another WordPress site

Product-Market Fit – dopasuj swój produkt do rynku

Rozwijając produkt nie można zapomnieć o jego dopasowaniu do rynku. Dlaczego to jest tak istotny element? Jak można dopasować swój produkt do rynku docelowego?

Czym jest product-market fit?

Product-market fit jest jednym z najważniejszych założeń metodologii Lean Startup. Product-market fit oznacza bycie obecnym na rynku z dobrym produktem, który wpasowuje się w rynek i zaspokaja potrzeby grupy docelowej. Na dobrze dopasowany produkt jest wystarczający popyt, aby jego sprzedaż przynosiła zyski. Innymi słowy, aby być dopasowanym do rynku należy spełnić potrzeby i oczekiwania grupy ludzi, których jest na tyle dużo, że inwestycja w produkt się zwraca.

Jeżeli klienci nie doceniają albo nie zauważają wartości produktu, ludzie o nim nie mówią a sprzedaż nie rośnie – oznacza to, że produkt się nie sprawdza, że nie jest dopasowany do oczekiwań. Jeżeli udało nam się dopasować produkt do rynku, od razu widać wzrost sprzedaży, twoja firma rozrasta się o nowe osoby, o twoim produkcie mówi się głośno i klienci go polecają innym.

Product-market fit w procesie rozwoju produktu

Dopasowanie produktu do rynku jest jedną ze składowych procesu rozwoju produktu. Proces ten składa się przeważnie z następujących etapów:

  1. 1. Prototypowanie
  2. 2. Budowanie MVP (Minimum Viable Product)
  3. 3. Product-market fit
  4. 4. Skalowanie

Najważniejsza jest iteracyjność całego procesu rozwoju produktu. Product-market fit wraz ze skalowaniem są zwieńczeniem tego procesu i mogą go rozpocząć od nowa, jeżeli po fazie badania rynku i mierzenia rezultatów trzeba wdrożyć pewne modyfikacje do projektu.

Dlaczego ważne jest dopasowanie produktu do rynku?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – bez wnikliwej obserwacji i zrozumienia rynku trudno stworzyć produkt, który odniesie sukces i przyniesie odpowiedni zysk. Dopasowany produkt dostarcza rozwiązanie problemu grupy docelowej i dlatego twój produkt staje się wartościowy i pożądany.

Zbadanie product-market fit pozwala na optymalizowanie budżetu przeznaczonego na rozwój produktu. Skupiamy się na inwestowaniu w takie funkcjonalności, które są potrzebne naszym potencjalnym klientom. Bardzo ważne jest, aby już w początkowych stadiach rozwoju produktu skupić się na tym, do kogo kierujemy nasz produkt, czy zaspokaja on realne potrzeby użytkowników.

Product-market fit jest częścią procesu wytwarzania oprogramowania, dzięki któremu możemy badać reakcje klientów na nasz produkt i zobaczyć, jaki mają do niego stosunek i czy rozumieją naszą ofertę. W fazie testów możemy dowiedzieć się, co klienci myślą i mówią o naszym produkcie, czy jest dla nich atrakcyjny i czy doceniają zaproponowane przez nas rozwiązanie.

Korzyści z wykorzystania product-market fit

Praktyczne zastosowanie

Wszystko, czego nauczymy się w fazie product-market fit przekłada się bezpośrednio na nasze dalsze decyzje biznesowe. Dowiadujemy się więcej na temat potrzeb grupy docelowej i jesteśmy w stanie lepiej dostosować nasz produkt do ich oczekiwań.

Rosnące zyski

Dobrze dopasowany produkt, który spełnia potrzeby potencjalnych klientów daje nam gwarancję sukcesu. Klienci mówią o naszym produkcie, polecają go dalej i dzięki temu popyt i zysk zaczynają wzrastać.

Zrównoważony rozwój firmy

W momencie, w którym produkt jest dopasowany do rynku i zaczyna odnosić sukcesy, twój biznes zaczyna się rozwijać.

Zrównoważony rozwój produktu

Produkt, który odniósł sukces zaczyna żyć własnym życiem. Mamy odpowiednią bazę lojalnych konsumentów i rosnący przychód.

Sukces całego zespołu

Gdy zespół pracuje nad rozwojem produktu i widzi na własne oczy, jaki sukces zaczyna odnosić na rynku, jest bardziej zmotywowany do pracy i udoskonalania produktu w przyszłości.

Znasz pojęcie validated learning? Pomoże Ci w procesie wytwarzania oprogramowania dostosowanego do potrzeb klienta.

Jak dopasować produkt do rynku?

Należy przede wszystkim dobrze zrozumieć, do kogo kierujemy nasz produkt. Zdefiniowanie grupy docelowej, jej potrzeb i problemów, powinno bezpośrednio wpłynąć na stworzenie tzw. value proposition, czyli korzyści stworzonego produktu, które zaspokoją potrzeby klientów. 

Aby zacząć pracę nad mierzeniem rozwoju produktu, należy wykonać kilka niezbędnych czynności:

  1. 1. Testowanie produktu na grupie docelowej
  2. 2. Obserwacja zachowań użytkowników
  3. 3. Zebranie informacji zwrotnej od użytkowników
  4. 4. Analiza informacji zwrotnej
  5. 5. Modyfikacja produktu

Feedback od grupy docelowej jest kluczowy. Daje nam podstawy do pracy nad rozwojem produktu w oparciu o realne dane. Iteracyjność procesu pozwala na rewidowanie założeń i modyfikację koncepcji produktu tak, aby lepiej dostosować go do realnych potrzeb grupy docelowej.

Dzięki feedbackowi zwrócimy uwagę na aspekty, które wymagają poprawy, np. lepszy UX design lub lepszy interfejs użytkownika. Może to być potrzeba rozbudowania funkcji, które wydawały nam się dodatkiem, a dla naszego użytkownika są praktyczne i kluczowe.

Jak zmierzyć product-market fit?

Wskaźnik rezygnacji i retencji

Powyższe wskaźniki pozwalają określić, czy produkt został dopasowany do rynku. Wskaźnik rezygnacji pokazuje, w jakim momencie klient przestał używać twojego produktu. Rezygnacja może się nawet zdarzyć już przy pierwszym użyciu produktu. Daje to nam bardzo cenną informację odnośnie do słabych stron produktu, nad którymi trzeba popracować. Wskaźnik rezygnacji pomaga również zrozumieć, w którym miejscu należy poprawić UX tak, aby użytkownik nie rezygnował z korzystania z Twojego produktu.

Net promoter score

Aby zmierzyć dopasowanie produktu do rynku należy zapytać grupę docelową, co sądzi o naszym produkcie. Badanie można przeprowadzić np. za pomocą ankiety typu NPS. Net Promoter Score (NPS) jest najprostszym i najpopularniejszym rodzajem ankiety, gdzie respondent ocenia w skali od 1 do 10 jedno pytanie. Przeważnie jest to pytanie “Na ile prawdopodobne jest, że poleciłbyś nasz produkt swoim znajomym?”. W tej skali 1 oznacza “zdecydowanie nie poleciłbym” a 10 “zdecydowanie poleciłbym”.

Product-market fit – analiza danych

Po zdobyciu potrzebnych informacji o dopasowaniu produktu do rynku, należy zastanowić się nad następującymi kwestiami:

1. Jak można poprawiać UI naszego produktu?

2. Jakie funkcje możemy dodać, które spełnią oczekiwania klientów?

3. Jak oceniany jest nasz produkt na tle konkurencji?

4. Czy należy poprawić system zabezpieczeń w naszym produkcie?

appjet.io dopasuje twój produkt do rynku

Nasz zespół przejdzie razem z Tobą przez wszystkie etapy rozwoju produktu i pomoże stworzyć taki produkt, który będzie dopasowany do rynku. Nasza praca polega na uważnym zrozumieniu potrzeb grupy docelowej, zbudowaniu prototypu, testowaniu rozwiązań i walidacji założeń. Dzięki temu stworzymy produkt cyfrowy, który odniesie sukces.

Skontaktuj się z nami i opisz swoją wizję produktu!