Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1887
Etapy Tworzenia Aplikacji Mobilnych | appjet.io

Just another WordPress site

Etapy Tworzenia Aplikacji Mobilnych

tworzenie aplikacji mobilnych

Ten artykuł omawia etapy tworzenia aplikacji mobilnych. Dowiesz się z niego, czego możesz się spodziewać i jak przygotować się do tego procesu. Mamy nadzieję, że zrozumienie tego procesu pomoże Ci osiągnąć cel, jakim jest uruchomienie Twojej aplikacji.

Jakie są etapy tworzenia aplikacji mobilnej?

Poniżej znajduje się lista kroków, które wykonujemy w procesie tworzenia aplikacji mobilnej:

 • Idea Workshop – tutaj definiujemy to, co chcesz stworzyć. Określamy cele, wizję Twojej aplikacji i zakres funkcjonalności.
 • Wireframe Delivery- to jest szkielet projektu. Będzie służyć jako grunt między początkowymi pomysłami i produktem końcowym.
 • Design & Approval – tworzymy mapę podróży użytkownika, projektujemy interfejsy, omówiamy animacje, ogólny wygląd i styl aplikacji. Następnym krokiem jest akceptacja przed rozpoczęciem tworzenia.
 • Developing & Testing – Planuj, koduj, buduj, testuj i powtarzaj.
 • Acceptance & Launch – przejrzyj ukończoną aplikację i przygotuj ją do wdrożenia na odpowiednich platformach.

Zajrzyjmy głębiej do każdego z tych etapów, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, co każdy z nich zawiera.

Krok 1. Idea Workshop

Zanim zaczniesz rozwijać swoją aplikację, musisz mieć jasny pomysł na to, co chcesz stworzyć. Nie zawsze jest to łatwe, więc najlepiej jest wykonać kilka sugerowanych zadań, które doprowadzą Cię do tego punktu.

Idea Workshop będzie tym pierwszym krokiem w procesie rozwoju, gdzie można pracować z zespołem programistów, aby przekazać swoją wizję i cele, które mają być w Twojej aplikacji. Zespół programistów będzie wiedział, jak przełożyć Twoje cele na spełnienie potrzeb użytkownika. Podczas tej fazy warsztatu pomysłów, powinieneś być przygotowany do skupienia się na następujących tematach:

 • Przegląd pomysłów – Jakie masz pomysły na aplikację? Co Twoi użytkownicy pomyślą o aplikacji? Czy możesz pomóc im rozwiązać jakiś problem za pomocą aplikacji?
 • Ustalanie priorytetów – Które funkcje są najważniejsze do włączenia do aplikacji? Na których z nich trzeba skupić się najbardziej, a które są mniej istotne?
 • Identyfikacja potencjalnych użytkowników – Kim jest Twój docelowy użytkownik? W jaki sposób chcesz mu pomóc?
 • Planowanie – Jaki jest zakres projektu? Jak zmierzysz efekt końcowy? Jak będziesz komunikował się z zespołem programistów podczas całego procesu?

Oczywiście, to tylko krótki przegląd tego, co zawiera etap warsztatu pomysłów, ale ważne jest, aby być przygotowanym, abyście z zespółem programistów mieli mocne podstawy do rozpoczęcia projektu. Ostatecznie, Twoim celem jest upewnienie się, że budujesz aplikację w sposób, w który zaplanowałeś/aś.

Krok 2. Wireframe Delivery

Celem wireframingu jest określenie zarysu zawartości aplikacji i stworzenie solidnych podstaw do kolejnych kroków w procesie projektowania. Dobrze zaprojektowany wireframe ułatwi projektowanie wizualne i interakcję w całym procesie.

Zespół programistów poświęci czas na stworzenie i dostarczenie szkieletu dla Twojej aplikacji. Kluczowe rzeczy, które należy uwzględnić w tym procesie to:

 • Szkicowanie głównej części podróży użytkownika
 • Ustalenie ram mobilnych
 • Określenie kolejności informacji

Pamiętanie o tych rzeczach pomoże Tobie i zespołowi programistów w dostarczeniu szkieletu, który będzie bardzo pomocny w rozwoju Twojej aplikacji. Przekształci go z pomysłu, w kod.

Krok 3. Design & Approval

Następnym krokiem jest ostateczny projekt aplikacji. Graficy będą pracować nad przekształceniem Twojego pomysłu w coś wizualnego. Ustawianie układów interfejsu użytkownika (UI), ruchy, i dając makiety do zatwierdzenia.

Prawdopodobnie dostaniesz kilka prezentacji na temat projektu i interfejsu, abyś mógł lepiej zobaczyć animacje i przejścia. Będziesz chciał być głęboko zaangażowany w etap projektowania, w końcu to Twój produkt. Zespół będzie o tym wiedział i będzie się często komunikował oraz przedstawiał wyniki do zatwierdzenia przez Ciebie.

Kiedy projekt będzie już kompletny, a zespół będzie miał twoją akceptację, rozpoczną się prace nad programowaniem aplikacji.

Krok 4. Developing & Testing

Programiści zaczną pisać kod i tworzyć Twoją aplikację. Prawdopodobnie będą korzystać z metody Scrum, aby najbardziej efektywnie rozwijać aplikację. Oznacza to, że będą rozbijać proces tworzenia aplikacji na mniejsze etapy i pracować w cyklach. Przykładem cyklu może być refinement, planowanie, kodowanie, testowanie, review i retrospektywa.

 • Refinement – jest to czynność polegająca na upewnieniu się, że zaległe zadania są zaktualizowane, czyste i uporządkowane.
 • Planowanie – zazwyczaj spotkanie na początku Sprintu w celu omówienia tego, co będzie robione w danym tygodniu. Zespół upewnia się, że wszystkie zadania mają jasno określone kryteria akceptacji i że wszyscy je akceptują. Właściciel produktu powinien być aktywnie zaangażowany w to spotkanie.
 • Kodowanie – programiści będą aktywnie pisać kod i pracować nad aplikacją zgodnie z tym, co zostało omówione na spotkaniu planującym.
 • Testowanie- wersja aplikacji będzie testowana przez zespół i dostarczane będą raporty o awariach, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Review – w tym czasie zespół omówi to, co zostało zrobione podczas Sprintu. Zespół sprawdzi zadania, które należało wykonać w Sprincie i powinien przesłać Ci podsumowanie po zakończeniu przeglądu.
 • Retrospektywa – to spotkanie jest przeznaczone dla Ciebie i zespołu, aby przedyskutować sposoby poprawy jakości procesu podczas Sprintu. Możesz również stworzyć plan wdrożenia tych usprawnień.

Jest to przykład procesu rozwoju z wykorzystaniem metody Scrum i Sprintów. Jest to skuteczny sposób na zarządzanie rozwojem aplikacji i utrzymanie Twojego zaangażowania w cały proces.

Krok 5. Akceptacja & Uruchomienie

Kiedy pierwsza wersja Twojej aplikacji jest już gotowa, nadchodzi czas na jej publikację. Oznacza to, że aplikacja spotkała się z Twoją akceptacją i jest gotowa do uruchomienia. Zespół developerów wtedy przesyła ją do Google Play Store i / lub Apple Store. W ten sposób aplikacja zostanie udostępniona światu, a Twoi użytkownicy będą mogli zacząć ją pobierać!

Etapy tworzenia aplikacji mobilnej – podsumowanie

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, dobrze zrozumiałeś etapy tworzenia aplikacji mobilnej. Począwszy od warsztatów z pomysłami, poprzez dostarczenie szkieletów, projekt i rozwój, aż po uruchomienie aplikacji. Udział w tych etapach jest istotny i pomaga w zaangażowaniu w pracę zespołowi, któremu powierzyłeś swój pomysł, aby przekształcić go w udaną aplikację.