Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698

Warning: Array to string conversion in /home/etransit/domains/appjet.io/public_html/api/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1698
Digital Prototyping - przetestuj swój pomysł za pomocą prototypu produktu | appjet.io

Just another WordPress site

Digital Prototyping – przetestuj swój pomysł za pomocą prototypu produktu

prototype

Prototypowanie to doskonały sposób na przetestowanie koncepcji projektu w krótkim czasie. Za pomocą stworzonego prototypu produktu można szybko zweryfikować naszą wizję z realnymi potrzebami użytkowników. Dowiedz się dlaczego warto stworzyć prototyp produktu.

Czym jest prototypowanie produktu?

Prototypowanie jest procesem, podczas którego w krótkim czasie powstaje podstawowa wersja produktu, gotowa do pokazania potencjalnym użytkownikom i klientowi. Prototypować można m.in. strony internetowe, aplikacje webowe i mobilne.

Za pomocą tej interaktywnej wizualizacji produktu można przetestować jego podstawowe funkcjonalności, uwzględniając potrzeby grupy docelowej, postawione cele oraz wymagania klienta.

Przed rozpoczęciem tworzenia prototypu produktu warto zadać sobie następujące pytania:

 • Jaka potrzeba ma być spełniona?
 • Jaka jest grupa docelowa? Kto ma korzystać z produktu?
 • Jakie cele i funkcje powinien spełniać produkt?

Jak wygląda prototyp produktu?

Prototyp aplikacji webowej lub mobilnej jest podstawową i uproszczoną wersją produktu końcowego. Przeważnie zawiera takie elementy jak:

 • design aplikacji / strony www,
 • rozmiary, odstępy i układ elementów,
 • uproszczone kontury elementów graficznych,
 • dostępność elementów nawigacyjnych,
 • podstawowa klikalność.

Prototyp pozwala skupić się na podstawowych elementach aplikacji, jej designie i takich funkcjonalnościach jak nawigacja czy klikalność. Rozwiązanie to pomaga przetestować ustaloną koncepcję i zaangażować użytkowników do pierwszych testów.

Zależnie od czasu poświęconego na prototypowanie, mogą powstać prototypy o niskiej wierności (low-fidelity prototypes), średniej (middle-fidelity prototypes) i wysokiej (high-fidelity prototypes).

Dlaczego warto stworzyć prototyp produktu?

Możliwość walidacji pomysłu za pomocą prototypu niesie za sobą szereg korzyści:

 • minimalny nakład czasu i zasobów,
 • wizualizacja wyglądu i podstawowych funkcjonalności produktu,
 • możliwość weryfikacji wymagań klienta,
 • informacja zwrotna od użytkowników,
 • możliwość weryfikacji koncepcji projektu,
 • zweryfikowanie mocnych i słabych stron produktu,
 • wykrywanie i eliminowanie potencjalnych błędów w interfejsie użytkownika na wczesnym etapie projektu.

Należy pamiętać, że stworzony prototyp nie jest w żaden sposób wiążący i finalna wersja produktu może się od niego znacznie różnić. Prototypowanie oznacza więc szybkie testowanie pomysłu i wizji projektu, dzięki któremu jesteśmy w stanie zwalidować naszą koncepcję produktu.

Chcesz nauczyć się kreatywnie rozwiązywać problemy? Zobacz, jak możesz wdrożyć metodę Design Thinking w swoim zespole. Przeczytaj nasz artykuł o Design Thinking.

Jak stworzyć prototyp produktu?

Tworzenie prototypu produktu warto traktować jako nieodłączną część procesu rozwoju oprogramowania. Pominięcie tego etapu niesie za sobą szereg konsekwencji, np. więcej czasu zostaje poświęcone na redesign i poprawianie błędów w dalszych fazach projektowania, co wpływa bezpośrednio na wzrost kosztu wytwarzania oprogramowania.

Stworzenie prototypu wymaga analizy rynku i potencjalnych użytkowników produktu. Należy dostosować koncepcję produktu do grupy docelowej i jej realnych potrzeb. Po zdefiniowaniu użytkownika należy skupić się na podstawowych funkcjach, jakie mają znaleźć się w prototypie.

Następnie należy zdecydować, jakiego typu prototyp jest potrzebny: o niskiej wierności, średniej czy wysokiej. Prototyp o niskiej wierności jest dobry na początkowym etapie, ale im bliżej finalnej wersji zalecane jest stosowanie prototypów o wysokiej wierności.

Po stworzeniu prototypu można przejść do fazy testów z użytkownikami produktu. To właśnie informacja zwrotna od grupy docelowej jest kluczowa w stworzeniu aplikacji czy oprogramowania. Pozwala na wprowadzenie odpowiednich modyfikacji do projektu i wyeliminowanie błędów w interfejsie użytkownika.

Jeżeli interesuje Cię efektywna praca nad rozwojem twojego produktu, skontaktuj się z nami. Nasz zespół appjet.io pomoże przekształcić pomysł w prototyp, a następnie w gotowy produkt.

Dobre praktyki tworzenia prototypów

 1. Prototypowanie iteracyjne (iterative prototyping) – szybkie prototypowanie (rapid prototyping) wiąże się z testowaniem prototypu produktu przez użytkowników. Testowanie pomaga na sprawne odsianie złych rozwiązań i modyfikację koncepcji opartą o doświadczenia użytkowników.
 2. Kryteria akceptacji – stworzenie wymagań produktowych i wybranie najbardziej istotnych funkcjonalności pomoże w procesie prototypowania. Jasne wymagania i cele będą łatwiejsze do przetestowania.
 3. Regularne testowanie – częste testowanie prototypów pozwala na szybką walidację mocnych i słabych stron oraz na eliminację wszystkiego, co nie usprawnia funkcjonowania produktu.
 4. Prawdziwe treści – już na etapie testowania prototypu warto zadbać o realne komunikaty, które będą wyświetlać się w aplikacji. Wypełnianie prototypu tekstem “Lorem ipsum” nie pozwoli doświadczyć w pełni produktu przez użytkownika czy klienta.

Rola prototypowania w projektowaniu zorientowanym na człowieka

Prototypowanie doskonale wpisuje się w ideę projektowania zorientowanego na człowieka (human-centered design). Tworzona aplikacja ma rozwiązywać problemy użytkowników, dlatego skupienie się na potrzebach grupy docelowej jest bardzo istotne.

Informacja zwrotna jaką otrzymujemy od użytkowników ma posłużyć do weryfikacji koncepcji, przetestowania jej i wyciągnięcia odpowiednich wniosków, które wpłyną na kolejne etapy tworzenia oprogramowania.

W fazie testowania prototypu poznajemy reakcje potencjalnych użytkowników i jesteśmy w stanie dostosować produkt do ich rzeczywistych potrzeb. Badamy emocje, jakie budzi wśród grupy docelowej, sprawdzamy, czy jest zgodny z oczekiwaniami, czy zaspokaja potrzeby, czy jest prosty i intuicyjny dla użytkownika.

Prototypowanie to część procesu tworzenia MVP

Na etapie prototypowania można przetestować dane założenia i rozwiązania. Pozwala to na lepsze dostosowanie produktu do potrzeb użytkowników. Gdy zostanie dokonana walidacja i obrany kierunek rozwoju aplikacji można przejść do rozwijania produktu.

W appjet.io pomagamy w projektowaniu, budowie i uruchomieniu produktu cyfrowego. Jeżeli zastanawiasz się, czy twoja koncepcja sprawdzi się w praktyce, proponujemy stworzenie wizji przyszłej aplikacji z jej podstawowymi funkcjonalnościami, czyli Minimum Viable Product (MVP).

Proces tworzenia MVP w appjet.io składa się z czterech etapów:

 • Analiza i prototypowanie
 • Design UX/UI produktu
 • Development
 • Walidacja MVP

Jesteś zainteresowany/a stworzeniem prototypu twojego produktu? Zastanawiasz się czy twój pomysł jest wykonalny? Skontaktuj się z nami!