Just another WordPress site

TailPress

Rapidly build your WordPress theme with TailwindCSS and Laravel Mix.

TailPress is your go-to starting point for developing WordPress themes with TailwindCSS and comes with basic block-editor support out of the box.

View on Github

Usability Testing – Dlaczego Warto Wykonywać Testy Użyteczności

Testy użyteczności są ważną częścią procesu rozwoju produktu cyfrowego. To dzięki badaniu użyteczności można zrozumieć końcowego użytkownika i określić, jakie elementy wymagają poprawy. Dowiedz się, jak wykonać usability testing i dlaczego UX jest podstawą sukcesu produktu.

Czym jest usability testing?

Usability testing jest metodą testowania funkcjonalności produktu cyfrowego (aplikacji bądź strony internetowej). Polega ona na obserwacji grupy reprezentatywnych użytkowników, którzy w trakcie badania korzystają z produktu i próbują wykonywać określone zadania. Usability testing może być przeprowadzane wielokrotnie, od fazy wczesnego rozwoju produktu do momentu jego wyjścia na rynek.

Badacz obserwuje zachowania użytkownika i zbiera feedback na temat produktu. Za pomocą testów użyteczności można sprawdzić, czy produkt ma jakieś wady projektowe, jaka czynność sprawiła użytkownikom trudności i popracować nad usprawnieniem działania produktu.

Dlaczego testy użyteczności są ważne?

Cele usability testing mogą być różne. W zależności od badania mogą obejmować:

 • ocenienie, czy użytkownicy/testerzy mogą samodzielnie i poprawnie wykonać zadania,
 • ocenienie nastawienia psychicznego użytkowników do wykonywanych zadań (mental state),
 • poznanie zachowań użytkowników, 
 • ocenienie, czy użytkownicy lubią korzystać z naszego produktu,
 • wskazanie problemów, które wystąpiły podczas testowania produktu,
 • znalezienie rozwiązań i usprawnienie działania produktu.

Typy testów użyteczności

Oceniając zachowania użytkownika należy wybrać typ testów. Testy użyteczności mogą być jakościowe lub ilościowe.

Jakościowe testy użyteczności

Jakościowe testy użyteczności skupiają się na monitorowaniu reakcji użytkowników (mimika, mowa ciała, mrużenie oczu) podczas korzystania z produktu. Po wykonanym teście użytkownik wypełnia kwestionariusz, w którym może ocenić swoją subiektywną satysfakcję i poziom trudności wykonywanych zadań. Tego typu testy są dobre do identyfikowania problemów w środowisku użytkownika i są częściej stosowane od testów ilościowych.

Ilościowe testy użyteczności

Ilościowe testy użyteczności polegają na mierzeniu czasu spędzonego na danym zadaniu, analizie wskaźników sukcesu i niepowodzeń. Określany jest także wysiłek użytkownika, jaki musiał włożyć w wykonanie zadania (ilość kliknięć i momentów dezorientacji).

Metody usability testing

Stacjonarne badania użyteczności

Podczas badania stacjonarnego (in-person) moderator fizycznie obserwuje zachowania użytkownika. W ramach tej metody można wykorzystać wywiady kontekstowe, grupy fokusowe i eyetracking.

Zdalne badania użyteczności

Za zdalne badanie użyteczności uważa się wykonywanie zadań, które odbywają się bez obecności moderatora. Ta metoda jest wykorzystywana, gdy budżet na badanie użyteczności jest mały, a rezultaty chcemy otrzymać jak najszybciej.

Rozwijając produkt nie zapomnij o dopasowaniu do rynku. Przeczytaj nasz artykuł o product-market fit i dowiedz się, jak jak to zrobić.

Dobre praktyki testów użyteczności

1. Zdefiniuj, co konkretnie chcesz testować.

2. Zdecyduj, jak przeprowadzić testy użyteczności i zdefiniuj ich zakres.

3. Określ zadania, jakie mają wykonać użytkownicy i dokonaj ich priorytetyzacji.

4. Upewnij się, że zadania mają realistyczne cele.

5. Stwórz scenariusze, które zawierają realistyczne czynności do wykonania. Nie dawaj użytkownikowi instrukcji wykonania zadania, tylko pozwól mu samemu się z nim uporać.

6. Zrekrutuj testerów spośród swojej swojej grupy docelowej. Im więcej osób przetestuje twój produkt, tym bardziej prawdopodobne jest zwiększanie użyteczności i potencjału produktu.

7. Moderuj badanie, obserwuj zachowania użytkowników i przeprowadzaj z nimi wywiady.

8. Zwracaj uwagę na momenty, w których użytkownicy czują się zdezorientowani, błędnie interpretują zasady.

9. Pytaj użytkowników, jak się czują podczas wykonywania testu i porównaj to z założeniami użyteczności projektu.

Lepszy UX to podstawa sukcesu produktu

Aby produkt odniósł sukces, należy skupić się na jego użyteczności i doświadczeniach użytkownika. Usability testing pozwala sprawdzić, czy użytkownicy poprawnie rozumieją funkcje, czy potrafią korzystać z dostępnych funkcjonalności.

Testy użyteczności dają możliwość głębokiej analizy zachowań użytkowników. Dzięki nim możemy zbadać takie aspekty, jak:

 • atrakcyjność produktu względem konkurencji,
 • efektywność w osiąganiu założonych celów,
 • szybkość osiągania celów,
 • estetyczność produktu,
 • łatwość obsługi i intuicyjność,
 • satysfakcję i emocje związane z korzystaniem z produktu.

Usability testing pozwala na zbadanie problemów użytkowników, które mogą pojawić się w trakcie interakcji z takimi elementami aplikacji, jak: wyszukiwarki, podstrony, menu, nawigacja, wyszukiwarka, formularze, galerie, widżety, karty produktów, layouty czy architektura informacji.

Korzyści usability testing

Dzięki tej metodzie badawczej można w szybki sposób usprawnić działanie produktu cyfrowego i wyeliminować problemy, z którymi stykają się testujący użytkownicy podczas użytkowania strony internetowej, aplikacji mobilnej lub webowej. Testy mogą być zrealizowane na każdym etapie rozwoju produktu, czyli od mockupu i prototypu po produkt finalny.

Wyniki badań testu użyteczności pozwalają na sprawną diagnozę problemów, które można dzięki nim zniwelować już na etapie projektowym. Za pomocą usability testing można poprawić odbiór produktu, wrażenia i satysfakcję użytkownika. Skonfrontowanie założeń produktowych z badaniem faktycznych potrzeb użytkowników pozwala na lepsze dostosowanie produktu do grupy docelowej.

W szerszej perspektywie dobrze przeprowadzone badanie użyteczności zmniejsza koszty związane z obsługą klienta i zwiększa lojalność klientów względem naszego produktu. Wpływa też korzystnie na zwiększenie ROI (return on investment), czyli wskaźnika zwrotu inwestycji.

Product-Market Fit – dopasuj swój produkt do rynku

Rozwijając produkt nie można zapomnieć o jego dopasowaniu do rynku. Dlaczego to jest tak istotny element? Jak można dopasować swój produkt do rynku docelowego?

Czym jest product-market fit?

Product-market fit jest jednym z najważniejszych założeń metodologii Lean Startup. Product-market fit oznacza bycie obecnym na rynku z dobrym produktem, który wpasowuje się w rynek i zaspokaja potrzeby grupy docelowej. Na dobrze dopasowany produkt jest wystarczający popyt, aby jego sprzedaż przynosiła zyski. Innymi słowy, aby być dopasowanym do rynku należy spełnić potrzeby i oczekiwania grupy ludzi, których jest na tyle dużo, że inwestycja w produkt się zwraca.

Jeżeli klienci nie doceniają albo nie zauważają wartości produktu, ludzie o nim nie mówią a sprzedaż nie rośnie – oznacza to, że produkt się nie sprawdza, że nie jest dopasowany do oczekiwań. Jeżeli udało nam się dopasować produkt do rynku, od razu widać wzrost sprzedaży, twoja firma rozrasta się o nowe osoby, o twoim produkcie mówi się głośno i klienci go polecają innym.

Product-market fit w procesie rozwoju produktu

Dopasowanie produktu do rynku jest jedną ze składowych procesu rozwoju produktu. Proces ten składa się przeważnie z następujących etapów:

 1. 1. Prototypowanie
 2. 2. Budowanie MVP (Minimum Viable Product)
 3. 3. Product-market fit
 4. 4. Skalowanie

Najważniejsza jest iteracyjność całego procesu rozwoju produktu. Product-market fit wraz ze skalowaniem są zwieńczeniem tego procesu i mogą go rozpocząć od nowa, jeżeli po fazie badania rynku i mierzenia rezultatów trzeba wdrożyć pewne modyfikacje do projektu.

Dlaczego ważne jest dopasowanie produktu do rynku?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – bez wnikliwej obserwacji i zrozumienia rynku trudno stworzyć produkt, który odniesie sukces i przyniesie odpowiedni zysk. Dopasowany produkt dostarcza rozwiązanie problemu grupy docelowej i dlatego twój produkt staje się wartościowy i pożądany.

Zbadanie product-market fit pozwala na optymalizowanie budżetu przeznaczonego na rozwój produktu. Skupiamy się na inwestowaniu w takie funkcjonalności, które są potrzebne naszym potencjalnym klientom. Bardzo ważne jest, aby już w początkowych stadiach rozwoju produktu skupić się na tym, do kogo kierujemy nasz produkt, czy zaspokaja on realne potrzeby użytkowników.

Product-market fit jest częścią procesu wytwarzania oprogramowania, dzięki któremu możemy badać reakcje klientów na nasz produkt i zobaczyć, jaki mają do niego stosunek i czy rozumieją naszą ofertę. W fazie testów możemy dowiedzieć się, co klienci myślą i mówią o naszym produkcie, czy jest dla nich atrakcyjny i czy doceniają zaproponowane przez nas rozwiązanie.

Korzyści z wykorzystania product-market fit

Praktyczne zastosowanie

Wszystko, czego nauczymy się w fazie product-market fit przekłada się bezpośrednio na nasze dalsze decyzje biznesowe. Dowiadujemy się więcej na temat potrzeb grupy docelowej i jesteśmy w stanie lepiej dostosować nasz produkt do ich oczekiwań.

Rosnące zyski

Dobrze dopasowany produkt, który spełnia potrzeby potencjalnych klientów daje nam gwarancję sukcesu. Klienci mówią o naszym produkcie, polecają go dalej i dzięki temu popyt i zysk zaczynają wzrastać.

Zrównoważony rozwój firmy

W momencie, w którym produkt jest dopasowany do rynku i zaczyna odnosić sukcesy, twój biznes zaczyna się rozwijać.

Zrównoważony rozwój produktu

Produkt, który odniósł sukces zaczyna żyć własnym życiem. Mamy odpowiednią bazę lojalnych konsumentów i rosnący przychód.

Sukces całego zespołu

Gdy zespół pracuje nad rozwojem produktu i widzi na własne oczy, jaki sukces zaczyna odnosić na rynku, jest bardziej zmotywowany do pracy i udoskonalania produktu w przyszłości.

Znasz pojęcie validated learning? Pomoże Ci w procesie wytwarzania oprogramowania dostosowanego do potrzeb klienta.

Jak dopasować produkt do rynku?

Należy przede wszystkim dobrze zrozumieć, do kogo kierujemy nasz produkt. Zdefiniowanie grupy docelowej, jej potrzeb i problemów, powinno bezpośrednio wpłynąć na stworzenie tzw. value proposition, czyli korzyści stworzonego produktu, które zaspokoją potrzeby klientów. 

Aby zacząć pracę nad mierzeniem rozwoju produktu, należy wykonać kilka niezbędnych czynności:

 1. 1. Testowanie produktu na grupie docelowej
 2. 2. Obserwacja zachowań użytkowników
 3. 3. Zebranie informacji zwrotnej od użytkowników
 4. 4. Analiza informacji zwrotnej
 5. 5. Modyfikacja produktu

Feedback od grupy docelowej jest kluczowy. Daje nam podstawy do pracy nad rozwojem produktu w oparciu o realne dane. Iteracyjność procesu pozwala na rewidowanie założeń i modyfikację koncepcji produktu tak, aby lepiej dostosować go do realnych potrzeb grupy docelowej.

Dzięki feedbackowi zwrócimy uwagę na aspekty, które wymagają poprawy, np. lepszy UX design lub lepszy interfejs użytkownika. Może to być potrzeba rozbudowania funkcji, które wydawały nam się dodatkiem, a dla naszego użytkownika są praktyczne i kluczowe.

Jak zmierzyć product-market fit?

Wskaźnik rezygnacji i retencji

Powyższe wskaźniki pozwalają określić, czy produkt został dopasowany do rynku. Wskaźnik rezygnacji pokazuje, w jakim momencie klient przestał używać twojego produktu. Rezygnacja może się nawet zdarzyć już przy pierwszym użyciu produktu. Daje to nam bardzo cenną informację odnośnie do słabych stron produktu, nad którymi trzeba popracować. Wskaźnik rezygnacji pomaga również zrozumieć, w którym miejscu należy poprawić UX tak, aby użytkownik nie rezygnował z korzystania z Twojego produktu.

Net promoter score

Aby zmierzyć dopasowanie produktu do rynku należy zapytać grupę docelową, co sądzi o naszym produkcie. Badanie można przeprowadzić np. za pomocą ankiety typu NPS. Net Promoter Score (NPS) jest najprostszym i najpopularniejszym rodzajem ankiety, gdzie respondent ocenia w skali od 1 do 10 jedno pytanie. Przeważnie jest to pytanie “Na ile prawdopodobne jest, że poleciłbyś nasz produkt swoim znajomym?”. W tej skali 1 oznacza “zdecydowanie nie poleciłbym” a 10 “zdecydowanie poleciłbym”.

Product-market fit – analiza danych

Po zdobyciu potrzebnych informacji o dopasowaniu produktu do rynku, należy zastanowić się nad następującymi kwestiami:

1. Jak można poprawiać UI naszego produktu?

2. Jakie funkcje możemy dodać, które spełnią oczekiwania klientów?

3. Jak oceniany jest nasz produkt na tle konkurencji?

4. Czy należy poprawić system zabezpieczeń w naszym produkcie?

appjet.io dopasuje twój produkt do rynku

Nasz zespół przejdzie razem z Tobą przez wszystkie etapy rozwoju produktu i pomoże stworzyć taki produkt, który będzie dopasowany do rynku. Nasza praca polega na uważnym zrozumieniu potrzeb grupy docelowej, zbudowaniu prototypu, testowaniu rozwiązań i walidacji założeń. Dzięki temu stworzymy produkt cyfrowy, który odniesie sukces.

Skontaktuj się z nami i opisz swoją wizję produktu!

Skalowanie w procesie rozwoju produktu

Skalowanie produktu pozwala na sprawdzenie jego dostosowania do zmian wynikających z wpływu rynku i zachowań użytkowników. Dowiedz się, jak skutecznie skalować produkt cyfrowy i dlaczego warto to zrobić.

Czym jest skalowanie produktu?

Skalowanie ma prowadzić do potwierdzenia, że produkt jest wystarczająco wydajny, bezpieczny i solidny, aby móc utrzymać się na rynku. Pozwala na zbadanie, czy produkt spełnia faktycznie obecne potrzeby i funkcje. Skalowanie pomaga dostosować produkt do obecnej sytuacji i potrzeb swoich potencjalnych użytkowników.

Skalowanie jest częścią procesu rozwoju produktu. Cały proces składa się z następujących faz:

 1. 1. Prototypowanie
 2. 2. Budowanie MVP (Minimum Viable Product)
 3. 3. Product/Market Fit
 4. 4. Skalowanie

Prototypowanie pozwala na walidację założeń i koncepcji biznesowej, dzięki czemu można przejść do fazy budowania MVP. Minimum Viable Product jest to pierwsza wersja produktu, która jest testowana przez użytkowników. Po otrzymaniu informacji zwrotnej można ulepszyć produkt. Faza Product/Market Fit oznacza dopasowanie produktu do rynku i zrozumienie potrzeb i problemów klientów.

Po przejściu przez powyższe etapy rozwoju można przystąpić do skalowania. Skalowanie opiera się więc o realne dane, np. mierzenie wzrostu popularności produktu i liczby użytkowników.

Skalowanie produktu cyfrowego

Skalowalność oznacza zdolność produktu cyfrowego do funkcjonowania i wzrostu w warunkach zmiennych. Skalowalna aplikacja działa sprawnie niezależnie od ilości użytkowników i przesyłanych danych. W sferze wytwarzania oprogramowania, może to być konieczność dostosowania aplikacji do szerszego grona użytkowników, dodania nowych funkcjonalności względem potrzeb grupy docelowej, czy też dostosowania aplikacji do zwiększającej się objętości przetwarzanych danych.

Skalowanie pozwala na wprowadzenie nowej, ulepszonej wersji produktu, która jest testowana przez użytkowników, a następnie analizowana w celu sprawdzenia skuteczności wprowadzonych zmian.

Należy pamiętać, że wypuszczany produkt nie jest produktem końcowym. Zarówno rynek, jak i potrzeby konsumentów ulegają zmianom, dlatego należy uważnie analizować zachodzące zmiany i uwzględniać je w rozwoju swojego produktu. Skalowanie pozwala więc ulepszać produkt, dostosowywać do czynników zewnętrznych i zwiększyć jego konkurencyjność.

Proces tworzenia aplikacji mobilnych składa się z kilku etapów. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak stworzyć aplikację mobilną krok po kroku.

Dlaczego skalowanie produktu jest ważne?

Skalowanie pozwala na utrzymanie produktu na rynku, udoskonalając go w oparciu o dane, takie jak potrzeby użytkowników i nowe technologie. Skalowanie to proces wnikliwej obserwacji i szybkie reagowanie na zmiany, aby produkt był niezawodny, spełniał w dalszym ciągu swoją funkcję i przynosił zyski.

Podstawowe zalety skalowania produktu:

 • szybkość wprowadzanych zmian to oszczędność czasu i budżetu,
 • wprowadzane zmiany i aktualizacje ulepszają produkt,
 • reagowanie na potrzeby i opinie użytkowników zwiększa bazę użytkowników i profity,
 • wydajność procesu iteracji i testowania wpływa pozytywnie na efektywność pracy programisty,
 • małe, ale istotne zmiany zmniejszają trudności użytkowników podczas korzystania z aplikacji,
 • zauważenie i docenienie zmian w aplikacji przez użytkowników wpływa na pozytywny odbiór produktu i zwiększa lojalność konsumenta.

Jak skalować produkt cyfrowy?

Skalowanie produktu cyfrowego wiąże się z wnikliwą analizą obecnej aplikacji, mając na względzie następujące czynniki:

 • śledzenie i analiza aktywności użytkowników,
 • obserwacja problemów użytkowników z naszym produktem,
 • analiza nieoczekiwanych zastosowań produktu.

Po powyższej analizie można np. rozbudować obecnie istniejące funkcjonalności, lub wdrożyć nowe, które uwzględniają nowe potrzeby użytkowników.

Należy zaznaczyć, że skalowanie nie zawsze polega na dodawaniu nowych funkcjonalności. Skalowanie może bowiem prowadzić do automatyzacji zadań, które dotychczas były wykonywane ręcznie lub w sposób półautomatyczny. Automatyzacja jest jednym ze sposobów odpowiedzi na zwiększającą się ilość danych, transakcji i użytkowników. W automatyzacji może pomagać zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) bądź uczenia maszynowego (machine learning).

Skalowanie pionowe i poziome aplikacji webowej

W związku z rozwojem produktu należy zastanowić się nad typem skalowania, który pomoże aplikacji w przyszłym rozwoju. Za skalowalną aplikację uznajemy taką, która działa sprawnie niezależnie od ilości użytkowników.

Rozróżniamy dwa rodzaje skalowania aplikacji:

 • skalowanie pionowe (ang. vertical scaling, scaling up),
 • skalowanie poziome (ang. horizontal scaling, scaling out).

Skalowanie pionowe polega na zwiększeniu pamięci RAM lub pojemności procesora, czyli na dodaniu większej mocy do istniejącej maszyny. Skalowanie w pionie jest stosunkowo szybkie i proste do wdrożenia, ponieważ wszystko działa na jednym serwerze.

Skalowanie poziome wiąże się z rozszerzeniem zasobów o większą ilość serwerów, działających równolegle. To rozwiązanie pomaga rozłożyć obciążenie na więcej elementów. Skalowanie w poziomie chroni też przed awariami systemu (jeden niedziałający serwer nie paraliżuje całości struktury).

Rozumiejąc różnicę między skalowaniem pionowym a poziomym można podjąć następujące decyzje:

 • wybór odpowiedniej architektury systemu: monolitycznej lub mikroserwisowej,
 • wybór platformy chmurowej i jej konfiguracja do naszych potrzeb,
 • wybór struktury bazy danych.

Ponadto, ważne jest testowanie i monitorowanie stworzonej aplikacji. Szybka reakcja na błędy i identyfikacja problemów pozwalają na zwiększenie wydajności aplikacji i pozytywnie wpływa na doświadczenia użytkowników.

Partner w skalowaniu produktu – appjet.io

Skalowanie pozwala na udoskonalenie produktu i umocnienie jego pozycji na rynku. Ulepszamy produkt dostosowując do obecnych i prognozowanych warunków oraz oczekiwań naszych użytkowników. Skalowanie pomaga na szybką analizę sytuacji i wprowadzenie zmian oraz nowych funkcjonalności. Skalowanie więc pozwala wykorzystać pełen potencjał produktu.

Jeżeli nie uwzględni się przyszłych potrzeb (m.in. skalowania) już na etapie projektowania aplikacji, może okazać się, że architektura rozwiązania bądź wykorzystane komponenty w sposób znaczny utrudnią skalowanie produktu. Wydłuży to czas oraz zwiększy koszty przeróbek systemu. Dlatego tak ważne jest, by już na początku zebrać plany dotyczące przyszłego rozwoju produktu.

W appjet.io poprowadzimy twój projekt od fazy początkowej do momentu wejścia na rynek. Oferujemy prototypowanie, stworzenie MVP, dostosowanie produktu do rynku oraz jego skalowanie. Stworzymy wspólnie produkt z Tobą, który będzie uwzględniał zarówno aktualne, jak i przyszłe potrzeby twoich użytkowników.

Z zespołem appjet.io masz możliwość stworzenia i rozwoju swojego produktu. Skontaktuj się z nami i omówimy twoje potrzeby biznesowe.

Rozwijaj swój produkt za pomocą validated learning

validated learning

Uczenie się, w tym uczenie na błędach jest niezwykle ważne w procesie wytwarzania oprogramowania. Proces weryfikowanego uczenia się pozwala na sprawdzenie, czy klient końcowy będzie zadowolony z produktu. Dowiedz się, czym jest validated learning i jak wykorzystać je w pracy nad rozwojem produktu.

Czym jest validated learning?

Definicja weryfikowanego uczenia się wywodzi się z metodologii Lean Startup, czyli uporządkowanego podejścia do zarządzania rozwojem produktu. Metodologia ta została stworzona przez Erica Riesa i opisana w książce “Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek”. Ries stworzył koncepcję 5 zasad Lean Startup, w której validated learning jest właśnie jedną z nich.

Tworzenie nowego produktu wymaga stawiania celów i hipotez, w związku z czym są to warunki określane jako skrajnie niepewne. Aby zmniejszyć poczucie niepewności w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju produktu, należy według Riesa skupić się na efektywnej nauce. Im szybciej zostanie obalona lub potwierdzona dana hipoteza, tym szybciej się uczymy i możemy udoskonalić nasz produkt.

Validated learning, czyli proces weryfikowanego uczenia się, opiera się na testowaniu danych rozwiązań i sprawdzaniu, które są dobre, a które nie. Aby zweryfikować założenia należy zdobyć informację zwrotną od potencjalnych użytkowników produktu. Po otrzymaniu tych danych można rozpocząć proces walidacji założeń i ich ewentualnej modyfikacji.

MVP w procesie weryfikowanego uczenia się

Termin Minimum Viable Product (MVP) rozumiany jest jako testowa wersja produktu, która umożliwia zebranie jak największej ilości zweryfikowanych i mierzalnych informacji na temat produktu i potrzeb jego potencjalnych użytkowników. Proces kreacji MVP i zbierania danych ma odbywać się przy jak najmniejszym nakładzie czasu i pieniędzy.

Pętla “Tworzenie – pomiary – uczenie się”

Podstawą działania w metodologii Lean Startup jest cykl “Tworzenie – pomiary – uczenie się”. Za pomocą tej pętli można stawiać hipotezy biznesowe, wykonywać eksperymenty (testy), które można zwalidować (wyciągnąć wnioski i zweryfikować hipotezy). W tej pętli testowany jest Minimum Viable Product (MVP), czyli tzw. minimalnie satysfakcjonujący produkt, zawierający najistotniejsze funkcje. Na podstawie tego szybkiego eksperymentu otrzymujemy informację zwrotną od użytkowników.

Walidowanie pętli “Tworzenie – pomiary – uczenie się” pomaga łatwo zweryfikować lub odrzucić podstawowe hipotezy biznesowe. Nie tracąc czasu na wytworzenie gotowego produktu tworzysz jego prototyp (MVP) i używasz określonych wskaźników, aby przeanalizować dane założenie.

Mierzalność rezultatów w oparciu o dane

W zasadach validated learning kluczowa jest mierzalność rezultatu. Proces weryfikowanego uczenia się opiera się więc na mierzeniu danych, obserwowaniu zaangażowania użytkowników i ich opiniach na temat produktu. Validated learning oznacza, że uczymy się empirycznie, czyli praktycznie i w oparciu o dowody.

Dzięki zastosowaniu validated learning można z każdą iteracją realnie ulepszać swój produkt. Przeprowadzony prawidłowo proces weryfikowanego uczenia się jest bardzo pomocny w tworzeniu takiego produktu, który będzie odpowiadał potrzebom użytkowników.

Prototypowanie to doskonały sposób na przetestowanie koncepcji projektu w krótkim czasie. Przeczytaj nasz artykuł o prototypowaniu i dowiedz się, dlaczego warto zacząć pracę nad produktem właśnie od niego.

Etapy validated learning

 1. 1. Zdefiniowanie hipotezy / pomysłu (Defining hypothesis or idea)
 2. 2. Stworzenie MVP (Building an MVP)
 3. 3. Testowanie / Eksperymentowanie (Testing / Experimenting)
 4. 4. Mierzenie rezultatów na podstawie szczerego feedbacku (Measuring by receiving honest feedback)
 5. 5. Weryfikowane uczenie się na podstawie wniosków (Validated learning from conclusions)
 6. 6. Generowanie nowych pomysłów (Generating new ideas)

Powyższa pętla pozwala na stawianie hipotez biznesowych, testowanie oraz analizowanie. Dzięki iteracyjności można potwierdzić lub zdementować dane przypuszczenia, co daje podstawę do wyciągnięcia wniosków i weryfikacji hipotez.

Im szybciej podczas danej iteracji zostaną potwierdzone lub odrzucone dane hipotezy, tym szybciej rozwój produktu obierze właściwy kierunek. Dane empiryczne, które zostaną wygenerowane podczas pętli zaowocują świadomymi decyzjami, dopasowaniem produktu do rynku i do oczekiwań użytkowników.

Dlaczego warto stosować validated learning?

Wdrożenie procesu weryfikowanego uczenia się w pracy nad produktem ma wiele zalet:

 • pomaga skrócić proces rozwoju produktu,
 • eliminuje tworzenie niepotrzebnych funkcji,
 • dzięki danym empirycznym na podstawie feedbacku użytkowników, produkt staje się zorientowany na klienta,
 • testowanie jest źródłem cennej wiedzy o konsumentach i ich potrzebach,
 • krótszy czas rozwoju produktu przekłada się na oszczędność finansową,
 • promowana jest elastyczność i zwinność w pracy nad produktem, jego celem i misją.

Validated learning a klientocentryzm

Validated learning sprawia, że jesteśmy w stanie prawdziwie poznać rynek i potrzeby użytkowników, bez tracenia czasu na błędne założenia. Faktyczne interakcje z realnymi klientami pozwalają na dokładny wgląd w ich prawdziwe problemy i potrzeby. Produkt staje się zorientowany na klienta i ma szansę na sukces po wyjściu na rynek.

Validated learning pozwala odpowiedzieć na takie pytania, jak:

 • Czy nasi klienci wiedzą, że mają problem, który chcemy rozwiązać?
 • Czy nasi klienci zdecydowaliby się kupić nasz produkt, jeżeli rozwiąże ich problem?
 • Czy nasi klienci kupiliby ten produkt właśnie od nas?
 • Czy my potrafimy zbudować produkt, który faktycznie rozwiąże ich problem?

Validated learning a Scrum

Metodyka Scrum opiera się na empiryzmie. W założeniach empiryzmu wiedza pochodzi z doświadczenia, a podjąć decyzję można tylko w oparciu o to, co wiemy. Można więc powiedzieć, że validated learning łączy się ściśle z założeniami Scruma.

Jedną ze wspólnych cech jest iteracyjność procesu, pętla, dzięki której z każdą iteracją zespół uczy się więcej. Elastyczność i koncentracja na użytkowniku realizowana jest poprzez prototypowanie, czy też testy A/B.

W appjet.io korzystamy zarówno z metodyki Scrum jak i z procesu weryfikowanego uczenia się. Budujemy MVP w oparciu o dane i mierzymy efekty naszej pracy. Chcemy, aby produkt nad którym pracujemy, zadowolił końcowego użytkownika i przyniósł naszemu klientowi satysfakcjonujące zyski.

Nasz zespół appjet.io pomoże Ci w zbudowaniu MVP opartego o metodę validated learning. Skontaktuj się z nami i stwórz klientocentryczny produkt, oszczędzając przy tym czas i budżet.

Digital Prototyping – przetestuj swój pomysł za pomocą prototypu produktu

prototype

Prototypowanie to doskonały sposób na przetestowanie koncepcji projektu w krótkim czasie. Za pomocą stworzonego prototypu produktu można szybko zweryfikować naszą wizję z realnymi potrzebami użytkowników. Dowiedz się dlaczego warto stworzyć prototyp produktu.

Czym jest prototypowanie produktu?

Prototypowanie jest procesem, podczas którego w krótkim czasie powstaje podstawowa wersja produktu, gotowa do pokazania potencjalnym użytkownikom i klientowi. Prototypować można m.in. strony internetowe, aplikacje webowe i mobilne.

Za pomocą tej interaktywnej wizualizacji produktu można przetestować jego podstawowe funkcjonalności, uwzględniając potrzeby grupy docelowej, postawione cele oraz wymagania klienta.

Przed rozpoczęciem tworzenia prototypu produktu warto zadać sobie następujące pytania:

 • Jaka potrzeba ma być spełniona?
 • Jaka jest grupa docelowa? Kto ma korzystać z produktu?
 • Jakie cele i funkcje powinien spełniać produkt?

Jak wygląda prototyp produktu?

Prototyp aplikacji webowej lub mobilnej jest podstawową i uproszczoną wersją produktu końcowego. Przeważnie zawiera takie elementy jak:

 • design aplikacji / strony www,
 • rozmiary, odstępy i układ elementów,
 • uproszczone kontury elementów graficznych,
 • dostępność elementów nawigacyjnych,
 • podstawowa klikalność.

Prototyp pozwala skupić się na podstawowych elementach aplikacji, jej designie i takich funkcjonalnościach jak nawigacja czy klikalność. Rozwiązanie to pomaga przetestować ustaloną koncepcję i zaangażować użytkowników do pierwszych testów.

Zależnie od czasu poświęconego na prototypowanie, mogą powstać prototypy o niskiej wierności (low-fidelity prototypes), średniej (middle-fidelity prototypes) i wysokiej (high-fidelity prototypes).

Dlaczego warto stworzyć prototyp produktu?

Możliwość walidacji pomysłu za pomocą prototypu niesie za sobą szereg korzyści:

 • minimalny nakład czasu i zasobów,
 • wizualizacja wyglądu i podstawowych funkcjonalności produktu,
 • możliwość weryfikacji wymagań klienta,
 • informacja zwrotna od użytkowników,
 • możliwość weryfikacji koncepcji projektu,
 • zweryfikowanie mocnych i słabych stron produktu,
 • wykrywanie i eliminowanie potencjalnych błędów w interfejsie użytkownika na wczesnym etapie projektu.

Należy pamiętać, że stworzony prototyp nie jest w żaden sposób wiążący i finalna wersja produktu może się od niego znacznie różnić. Prototypowanie oznacza więc szybkie testowanie pomysłu i wizji projektu, dzięki któremu jesteśmy w stanie zwalidować naszą koncepcję produktu.

Chcesz nauczyć się kreatywnie rozwiązywać problemy? Zobacz, jak możesz wdrożyć metodę Design Thinking w swoim zespole. Przeczytaj nasz artykuł o Design Thinking.

Jak stworzyć prototyp produktu?

Tworzenie prototypu produktu warto traktować jako nieodłączną część procesu rozwoju oprogramowania. Pominięcie tego etapu niesie za sobą szereg konsekwencji, np. więcej czasu zostaje poświęcone na redesign i poprawianie błędów w dalszych fazach projektowania, co wpływa bezpośrednio na wzrost kosztu wytwarzania oprogramowania.

Stworzenie prototypu wymaga analizy rynku i potencjalnych użytkowników produktu. Należy dostosować koncepcję produktu do grupy docelowej i jej realnych potrzeb. Po zdefiniowaniu użytkownika należy skupić się na podstawowych funkcjach, jakie mają znaleźć się w prototypie.

Następnie należy zdecydować, jakiego typu prototyp jest potrzebny: o niskiej wierności, średniej czy wysokiej. Prototyp o niskiej wierności jest dobry na początkowym etapie, ale im bliżej finalnej wersji zalecane jest stosowanie prototypów o wysokiej wierności.

Po stworzeniu prototypu można przejść do fazy testów z użytkownikami produktu. To właśnie informacja zwrotna od grupy docelowej jest kluczowa w stworzeniu aplikacji czy oprogramowania. Pozwala na wprowadzenie odpowiednich modyfikacji do projektu i wyeliminowanie błędów w interfejsie użytkownika.

Jeżeli interesuje Cię efektywna praca nad rozwojem twojego produktu, skontaktuj się z nami. Nasz zespół appjet.io pomoże przekształcić pomysł w prototyp, a następnie w gotowy produkt.

Dobre praktyki tworzenia prototypów

 1. Prototypowanie iteracyjne (iterative prototyping) – szybkie prototypowanie (rapid prototyping) wiąże się z testowaniem prototypu produktu przez użytkowników. Testowanie pomaga na sprawne odsianie złych rozwiązań i modyfikację koncepcji opartą o doświadczenia użytkowników.
 2. Kryteria akceptacji – stworzenie wymagań produktowych i wybranie najbardziej istotnych funkcjonalności pomoże w procesie prototypowania. Jasne wymagania i cele będą łatwiejsze do przetestowania.
 3. Regularne testowanie – częste testowanie prototypów pozwala na szybką walidację mocnych i słabych stron oraz na eliminację wszystkiego, co nie usprawnia funkcjonowania produktu.
 4. Prawdziwe treści – już na etapie testowania prototypu warto zadbać o realne komunikaty, które będą wyświetlać się w aplikacji. Wypełnianie prototypu tekstem “Lorem ipsum” nie pozwoli doświadczyć w pełni produktu przez użytkownika czy klienta.

Rola prototypowania w projektowaniu zorientowanym na człowieka

Prototypowanie doskonale wpisuje się w ideę projektowania zorientowanego na człowieka (human-centered design). Tworzona aplikacja ma rozwiązywać problemy użytkowników, dlatego skupienie się na potrzebach grupy docelowej jest bardzo istotne.

Informacja zwrotna jaką otrzymujemy od użytkowników ma posłużyć do weryfikacji koncepcji, przetestowania jej i wyciągnięcia odpowiednich wniosków, które wpłyną na kolejne etapy tworzenia oprogramowania.

W fazie testowania prototypu poznajemy reakcje potencjalnych użytkowników i jesteśmy w stanie dostosować produkt do ich rzeczywistych potrzeb. Badamy emocje, jakie budzi wśród grupy docelowej, sprawdzamy, czy jest zgodny z oczekiwaniami, czy zaspokaja potrzeby, czy jest prosty i intuicyjny dla użytkownika.

Prototypowanie to część procesu tworzenia MVP

Na etapie prototypowania można przetestować dane założenia i rozwiązania. Pozwala to na lepsze dostosowanie produktu do potrzeb użytkowników. Gdy zostanie dokonana walidacja i obrany kierunek rozwoju aplikacji można przejść do rozwijania produktu.

W appjet.io pomagamy w projektowaniu, budowie i uruchomieniu produktu cyfrowego. Jeżeli zastanawiasz się, czy twoja koncepcja sprawdzi się w praktyce, proponujemy stworzenie wizji przyszłej aplikacji z jej podstawowymi funkcjonalnościami, czyli Minimum Viable Product (MVP).

Proces tworzenia MVP w appjet.io składa się z czterech etapów:

 • Analiza i prototypowanie
 • Design UX/UI produktu
 • Development
 • Walidacja MVP

Jesteś zainteresowany/a stworzeniem prototypu twojego produktu? Zastanawiasz się czy twój pomysł jest wykonalny? Skontaktuj się z nami!

Design Thinking – jak krok po kroku wdrożyć myślenie projektowe do swojej pracy

Określenie “myślenie projektowe”, znane również w Polsce pod swoją angielską nazwą jako Design Thinking, jest zbiorem metod, pozwalającym na kreatywne rozwiązywanie problemów, które pojawiają się podczas pracy projektowej. Zobacz jak wdrożyć Design Thinking w swoim zespole.

Design Thinking czyli myślenie projektowe

Metoda Design Thinking została opisana w 1987 roku przez Petera G. Rowe’a w książce “Design Thinking”, choć pierwsze definicje tego modelu sięgają już lat 60. w Stanach Zjednoczonych.

Myślenie projektowe pozwala na rozwiązywanie problemów w twórczy sposób i jest uniwersalnym narzędziem, które można stosować w wielu obszarach: w produktach, usługach i procesach. Metoda ta jest wykorzystywana zarówno przez duże korporacje jak i start-upy.

Design Thinking jest skoncentrowany na potrzebach użytkowników i wywodzi się z nurtu Human-Centered Design. To podejście pozwala na wejście w buty swojej grupy docelowej i pogłębioną pracę nad użytecznością produktu bądź usługi.

Proces Design Thinking dzielimy na 5 etapów:

1. Empatia
2. Zdefiniowanie problemu
3. Szukanie rozwiązań / pomysłów
4. Prototypowanie
5. Testowanie

Design Thinking, etap 1: empatia

Pierwszym etapem w procesie Design Thinking jest empatia. Ten krok pozwala na zrozumienie potrzeb i problemów grupy docelowej. Istotnym aspektem jest dogłębna analiza celów i motywacji naszego odbiorcy.

Na tym etapie możesz przeprowadzić ankiety bądź rozmowy ze swoją grupą docelową. Warto dowiedzieć się, jakie problemy np. napotykają podczas korzystania z naszej aplikacji. Zapytaj swoją grupę docelową, poznaj jej opinię i potrzeby. Wejdź w buty swojego użytkownika i dopracuj produkt tak, by spełnił jego oczekiwania.

Wykorzystaj tzw. mapę empatii i odpowiedz na pytania:

 • Jakie użytkownik lub klient ma potrzeby?
 • Jakie użytkownik lub klient ma doświadczenia?
 • Co użytkownik lub klient myśli o dotychczasowych bądź proponowanych rozwiązaniach?
 • Jakie emocje w stosunku do produktu czuje użytkownik lub klient?

Można skorzystać też z rozwiązań pośrednich, takich jak statystyki, analizy czy badania, które pomogą nam zrozumieć, jakie są ich preferencje i zachowania.

Design Thinking, etap 2: zdefiniowanie problemu

Definiowanie problemu polega na zrozumieniu potrzeb użytkownika i analizie zebranych informacji z etapu pierwszego. Informacje można pozyskać z ankiet, badań, statystyk i raportów. Następnie należy znaleźć pewien wzorzec zachowań wśród naszej grupy docelowej.

Drugi etap Design Thinking niejednokrotnie pomaga nam redefiniować problem. Dzięki analizie potrzeb i zachowań użytkownika możemy dojść do wniosku, że trzeba spojrzeć na nasz problem z nowej perspektywy, co może rokować modyfikacją problemu i celu. Dlatego istotne jest poprawne zdefiniowanie problemu, aby móc przejść do etapu trzeciego, jakim jest szukanie rozwiązań.

Pracujesz nad swoim pierwszym MVP? Zobacz jakich błędów nie popełniać.
Przeczytaj artykuł “7 Grzechów Startupów Pracujących nad Swoim Pierwszym MVP”

Design Thinking, etap 3: szukanie rozwiązań

Bardzo ważne jest, aby przejść najpierw przez etap empatii i zdefiniowania problemu, zanim przejdziemy do etapu trzeciego. Brak analizy potrzeb użytkownika i zdefiniowania faktycznego problemu bardzo utrudniają dotarcie do satysfakcjonujących rozwiązań. W tym etapie niektóre zespoły sięgają po tzw. metodę Scamper bądź Charrette Procedure.

Metoda Scamper w Design Thinking

Metoda Scamper to alternatywna wersja powszechnie znanej “burzy mózgów”, która ułatwia proces kreacji. Opiera się na przekształcaniu już istniejących pomysłów, bez potrzeby wymyślania zupełnie nowego rozwiązania. Dzięki niewielkim modyfikacjom można wprowadzić szereg innowacji w projekcie. Metody Scamper można użyć na siedem sposobów:

S (substitute) – zamiana czegoś
C (combine) – łączenie
A (adapt) – zaadoptowanie, zapożyczenie
M (modify) – zmiana, modyfikacja
P (put to another use) – zmiana zastosowania
E (eliminate) – wyeliminowanie, odjęcie czegoś
R (reverse) – odwrócenie

Metoda Charrette procedure w Design Thinking

Charrette procedure pozwala na przeprowadzenie burzy mózgów w dużym zespole. Gdy zbyt dużo osób chce wziąć udział w burzy mózgów, często zaczyna ona przybierać chaotyczny charakter. Metoda ta polega na podzieleniu ludzi na mniejsze grupy osób i pozwoleniu im na dyskusje i wyciągnięcie wniosków.

Każda grupa ma swojego moderatora i po upływie np. 15 minut moderatorzy zmieniają grupę. Wraz z moderatorem zmienia się temat grupy, więc moderator przechodząc do kolejnych podgrup wnosi coraz więcej wniosków wyciągniętych w poprzednich grupach.

Design Thinking, etap 4: prototypowanie

Po przejściu przez etapy empatii, zdefiniowania problemu oraz szukania rozwiązań, nadchodzi czas na prototypowanie. Ten etap polega na wybraniu tych rozwiązań i pomysłów, które chcielibyśmy przekierować do kolejnego etapu, jakim jest testowanie.

Po wybraniu konkretnych pomysłów przystępujemy do prototypowania, czyli tworzymy wstępną wersję rozwiązania problemu i oceniamy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy prototyp spełnia nasze oczekiwania.

Design Thinking, etap 5: testowanie

Testowanie jest ostatnim etapem metody Design Thinking i opiera się na testowaniu rozwiązania bądź pomysłu. Z tego etapu można swobodnie wrócić do fazy prototypowania, szczególnie gdy podczas testowania dochodzimy do wniosku, że produkt w takiej formie nie będzie spełniał swojego zadania.

Na tym etapie warto pytać o zdanie naszego użytkownika, potencjalnego klienta. Zaangażowanie grupy docelowej w etap testowania pozwoli na spojrzenie na produkt oczami konsumenta oraz na pozyskanie cennego insightu na temat tego, co stworzyliśmy.

Jakie są zalety wdrożenia Design Thinking?

Design Thinking to skupienie się na użytkowniku

Tzw. user jest w centrum myślenia projektowego – jego potrzeby pomagają dotrzeć do sedna problemu, a finalnie stworzyć lepszy produkt bądź projekt, dostosowany do potrzeb grupy docelowej. Można analizować potrzeby i problemy użytkownika bezpośrednio poprzez wywiady i ankiety, oraz poprzez obserwowanie zachowań w trakcie analizy raportów i statystyk.

Design Thinking to jasny kierunek działania

Metoda Design Thinking pozwala na klarowne określenie kierunku naszego projektu. Dzięki dogłębnej analizie potrzeb użytkownika i zdefiniowaniu problemu, możemy szukać trafniejszych rozwiązań.

Design Thinking rewiduje pomysły

Metoda Design Thinking pozwala na sprawdzenie naszych pomysłów już na etapie prototypowania i testowania. Dzięki tym etapom możemy obserwować, jak na nasz produkt lub projekt reaguje grupa docelowa, jakie są silne i jakie są słabe strony naszego rozwiązania.

Design Thinking to stały rozwój biznesu i zespołu

Metoda Design Thinking poprzez swoje etapy uczy poznawać potrzeby grupy docelowej, stawiać celne pytania i szukać nieszablonowych rozwiązań. Stosując Design Thinking angażujemy zespół do kreatywnego rozwiązywania problemów i rozwijamy się wraz z produktem.

Design Thinking a metodologia Agile

Zespoły pracujące zgodnie z metodologią Agile mogą bez problemu wdrożyć Design Thinking do swojej pracy nad projektami czy produktami. Design Thinking pozwala na dogłębną analizę potrzeb klienta, zdefiniowanie problemu i szukanie odpowiednich rozwiązań. Tego typu myślenie dobrze wpisuje się w pracę zespołową w zespołach tzw. scrumowych, gdyż właśnie bycie elastycznym i kreatywnym często pozwala na lepsze efekty.

Zarówno Agile jak i metoda Design Thinking kładą nacisk na warsztatowy charakter kreatywnego rozwiązywania problemów. Połączenie tych metod zmniejsza ryzyko źle zdefiniowanego projektu i celu. Etapy prototypowania i testowania pozwalają na szybką walidację danego pomysłu.

Etapy Tworzenia Aplikacji Mobilnych

tworzenie aplikacji mobilnych

Ten artykuł omawia etapy tworzenia aplikacji mobilnych. Dowiesz się z niego, czego możesz się spodziewać i jak przygotować się do tego procesu. Mamy nadzieję, że zrozumienie tego procesu pomoże Ci osiągnąć cel, jakim jest uruchomienie Twojej aplikacji.

Jakie są etapy tworzenia aplikacji mobilnej?

Poniżej znajduje się lista kroków, które wykonujemy w procesie tworzenia aplikacji mobilnej:

 • Idea Workshop – tutaj definiujemy to, co chcesz stworzyć. Określamy cele, wizję Twojej aplikacji i zakres funkcjonalności.
 • Wireframe Delivery- to jest szkielet projektu. Będzie służyć jako grunt między początkowymi pomysłami i produktem końcowym.
 • Design & Approval – tworzymy mapę podróży użytkownika, projektujemy interfejsy, omówiamy animacje, ogólny wygląd i styl aplikacji. Następnym krokiem jest akceptacja przed rozpoczęciem tworzenia.
 • Developing & Testing – Planuj, koduj, buduj, testuj i powtarzaj.
 • Acceptance & Launch – przejrzyj ukończoną aplikację i przygotuj ją do wdrożenia na odpowiednich platformach.

Zajrzyjmy głębiej do każdego z tych etapów, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, co każdy z nich zawiera.

Krok 1. Idea Workshop

Zanim zaczniesz rozwijać swoją aplikację, musisz mieć jasny pomysł na to, co chcesz stworzyć. Nie zawsze jest to łatwe, więc najlepiej jest wykonać kilka sugerowanych zadań, które doprowadzą Cię do tego punktu.

Idea Workshop będzie tym pierwszym krokiem w procesie rozwoju, gdzie można pracować z zespołem programistów, aby przekazać swoją wizję i cele, które mają być w Twojej aplikacji. Zespół programistów będzie wiedział, jak przełożyć Twoje cele na spełnienie potrzeb użytkownika. Podczas tej fazy warsztatu pomysłów, powinieneś być przygotowany do skupienia się na następujących tematach:

 • Przegląd pomysłów – Jakie masz pomysły na aplikację? Co Twoi użytkownicy pomyślą o aplikacji? Czy możesz pomóc im rozwiązać jakiś problem za pomocą aplikacji?
 • Ustalanie priorytetów – Które funkcje są najważniejsze do włączenia do aplikacji? Na których z nich trzeba skupić się najbardziej, a które są mniej istotne?
 • Identyfikacja potencjalnych użytkowników – Kim jest Twój docelowy użytkownik? W jaki sposób chcesz mu pomóc?
 • Planowanie – Jaki jest zakres projektu? Jak zmierzysz efekt końcowy? Jak będziesz komunikował się z zespołem programistów podczas całego procesu?

Oczywiście, to tylko krótki przegląd tego, co zawiera etap warsztatu pomysłów, ale ważne jest, aby być przygotowanym, abyście z zespółem programistów mieli mocne podstawy do rozpoczęcia projektu. Ostatecznie, Twoim celem jest upewnienie się, że budujesz aplikację w sposób, w który zaplanowałeś/aś.

Krok 2. Wireframe Delivery

Celem wireframingu jest określenie zarysu zawartości aplikacji i stworzenie solidnych podstaw do kolejnych kroków w procesie projektowania. Dobrze zaprojektowany wireframe ułatwi projektowanie wizualne i interakcję w całym procesie.

Zespół programistów poświęci czas na stworzenie i dostarczenie szkieletu dla Twojej aplikacji. Kluczowe rzeczy, które należy uwzględnić w tym procesie to:

 • Szkicowanie głównej części podróży użytkownika
 • Ustalenie ram mobilnych
 • Określenie kolejności informacji

Pamiętanie o tych rzeczach pomoże Tobie i zespołowi programistów w dostarczeniu szkieletu, który będzie bardzo pomocny w rozwoju Twojej aplikacji. Przekształci go z pomysłu, w kod.

Krok 3. Design & Approval

Następnym krokiem jest ostateczny projekt aplikacji. Graficy będą pracować nad przekształceniem Twojego pomysłu w coś wizualnego. Ustawianie układów interfejsu użytkownika (UI), ruchy, i dając makiety do zatwierdzenia.

Prawdopodobnie dostaniesz kilka prezentacji na temat projektu i interfejsu, abyś mógł lepiej zobaczyć animacje i przejścia. Będziesz chciał być głęboko zaangażowany w etap projektowania, w końcu to Twój produkt. Zespół będzie o tym wiedział i będzie się często komunikował oraz przedstawiał wyniki do zatwierdzenia przez Ciebie.

Kiedy projekt będzie już kompletny, a zespół będzie miał twoją akceptację, rozpoczną się prace nad programowaniem aplikacji.

Krok 4. Developing & Testing

Programiści zaczną pisać kod i tworzyć Twoją aplikację. Prawdopodobnie będą korzystać z metody Scrum, aby najbardziej efektywnie rozwijać aplikację. Oznacza to, że będą rozbijać proces tworzenia aplikacji na mniejsze etapy i pracować w cyklach. Przykładem cyklu może być refinement, planowanie, kodowanie, testowanie, review i retrospektywa.

 • Refinement – jest to czynność polegająca na upewnieniu się, że zaległe zadania są zaktualizowane, czyste i uporządkowane.
 • Planowanie – zazwyczaj spotkanie na początku Sprintu w celu omówienia tego, co będzie robione w danym tygodniu. Zespół upewnia się, że wszystkie zadania mają jasno określone kryteria akceptacji i że wszyscy je akceptują. Właściciel produktu powinien być aktywnie zaangażowany w to spotkanie.
 • Kodowanie – programiści będą aktywnie pisać kod i pracować nad aplikacją zgodnie z tym, co zostało omówione na spotkaniu planującym.
 • Testowanie- wersja aplikacji będzie testowana przez zespół i dostarczane będą raporty o awariach, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Review – w tym czasie zespół omówi to, co zostało zrobione podczas Sprintu. Zespół sprawdzi zadania, które należało wykonać w Sprincie i powinien przesłać Ci podsumowanie po zakończeniu przeglądu.
 • Retrospektywa – to spotkanie jest przeznaczone dla Ciebie i zespołu, aby przedyskutować sposoby poprawy jakości procesu podczas Sprintu. Możesz również stworzyć plan wdrożenia tych usprawnień.

Jest to przykład procesu rozwoju z wykorzystaniem metody Scrum i Sprintów. Jest to skuteczny sposób na zarządzanie rozwojem aplikacji i utrzymanie Twojego zaangażowania w cały proces.

Krok 5. Akceptacja & Uruchomienie

Kiedy pierwsza wersja Twojej aplikacji jest już gotowa, nadchodzi czas na jej publikację. Oznacza to, że aplikacja spotkała się z Twoją akceptacją i jest gotowa do uruchomienia. Zespół developerów wtedy przesyła ją do Google Play Store i / lub Apple Store. W ten sposób aplikacja zostanie udostępniona światu, a Twoi użytkownicy będą mogli zacząć ją pobierać!

Etapy tworzenia aplikacji mobilnej – podsumowanie

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, dobrze zrozumiałeś etapy tworzenia aplikacji mobilnej. Począwszy od warsztatów z pomysłami, poprzez dostarczenie szkieletów, projekt i rozwój, aż po uruchomienie aplikacji. Udział w tych etapach jest istotny i pomaga w zaangażowaniu w pracę zespołowi, któremu powierzyłeś swój pomysł, aby przekształcić go w udaną aplikację.

Jak Przygotować się do Spotkania z Firmą Tworzącą Aplikację

app development

Więc, masz świetny pomysł na nową aplikację i co dalej? Proces rozwoju aplikacji może być skomplikowany, a jeśli jesteś nowy w tym świecie, to musisz być przygotowany. Będziesz prawdopodobnie spotykać się z firmami tworzącymi aplikacje, które pomogą Ci poruszać się po tym procesie.

Bardzo ważne jest aby przeprowadzić udane spotkanie wprowadzające z firmą programistyczną. Nie tylko ty będziesz szukał najlepszej firmy dla swojej aplikacji, ale także firmy będą oceniać Ciebie i Twój pomysł, aby ustalić, czy chcą z Tobą współpracować.

Z tego powodu, będziesz chciał zrobić wszystko, co w Twojej mocy, żeby zagwarantować udane spotkanie wprowadzające. Aby to osiągnąć, przedstawiamy kilka zalecanych wskazówek:

Zbadaj firmę

Jeśli planujesz nawiązać współpracę z firmą, to powinieneś wiedzieć, z kim się spotykasz. Poszukaj trochę informacji o firmie, odwiedź ich stronę internetową, spójrz na niektóre z ich ukończonych projektów, poszukaj referencji.

Powinieneś również zbadać, jakie usługi świadczą i upewnić się, że są zgodne z tym, czego szukasz. Oto kilka dobrych pytań, które należy zadać:

 • Jak długo firma jest w biznesie?
 • Jakiego rodzaju projekty zostały zrealizowane?
 • Czy agencja zapewnia usługi, których potrzebujesz dla swojej konkretnej aplikacji?
 • Kto będzie właścicielem produktu po jego opracowaniu przez firmę?
 • Jakiego rodzaju metody rozwoju używają?

Zadawanie pytań i robienie odpowiednich badań pomoże Ci zawęzić, z którymi firmami warto rozważyć spotkanie. To jest rynek kupującego, istnieją tysiące firm rozwoju aplikacji na świecie, a znalezienie odpowiedniego do pracy jest kluczowe dla sukcesu Twojej aplikacji. Tak więc, dobrze jest być wybrednym podczas poszukiwania firm, z którymi chcesz się spotkać. To gwarantuje, że spotkasz się z firmą, która pasuje do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zrozum swój pomysł i stwórz plan

Nawet jeśli jesteś nowy w branży, zaleca się, aby mieć plan dla swojego pomysłu. Oznacza to zrozumienie, czym jest Twój pomysł i posiadanie dobrego planu, który pomoże Ci go zrealizować.

Musisz wiedzieć, co trzeba zrobić w ramach współpracy. Czy chodzi o stworzenie aplikacji end-to-end? Może potrzebujesz projektu i oprogramowania, ponieważ masz już ukończone pewne prace. A może potrzebujesz tylko projektu lub tylko oprogramowania. Idź na spotkanie z pełną świadomością tego, co potrzebujesz zrobić.

Dodatkowo, powinieneś mieć już gotowy biznesplan do zaprezentowania podczas spotkania wprowadzającego. To pokaże firmie deweloperskiej, że poważnie podchodzisz do swojego pomysłu i jesteś gotowy do współpracy.

Oznacza to przedstawienie podsumowania Twojego pomysłu, wiedzy na temat tego, kto jest klientem docelowym, zrozumienia, jak można go sprzedać potencjalny produkt, zaplanowania finansów, jak również wielu innych rzeczy. Przedstawienie firmie mocnego biznesplanu przekona ją, że pracuje z kimś, kto jest poważny i zaangażowany.

Poznaj swój budżet

Przekształcenie Twojego pomysłu w żywą, funkcjonującą aplikację może dużo kosztować. Różne firmy pobierają różne kwoty za swoje usługi, ale koszt będzie zależeć od tego, co potrzebujesz.

 • Jakie funkcje chcesz zawrzeć w projekcie?
 • Z jakich platform będzie dostęp do aplikacji?
 • Jakie są ramy czasowe dla projektu?

Powinieneś zrozumieć, co jest potrzebne do realizacji i określić prawdziwe oczekiwania dotyczące kosztów, które możesz ponieść za tę współpracę. Pamiętaj, że możesz płacić za strategię, projekt, kodowanie i testowanie aplikacji. Idąc na spotkanie wprowadzające z wiedzą, co jest potrzebne i ile może to kosztować oszczędzi wiele stresu.

Podczas spotkania wprowadzającego należy być przygotowanym do dyskusji na temat budżetu jaki masz na ten projekt. Jeśli doskonale rozumiesz, ile czasu i pieniędzy jest potrzebnych do opracowania aplikacji, wówczas będziesz lepiej przygotowany do ustalenia realistycznego budżetu na pracę, która musi być wykonana, aby stworzyć Twoją aplikację.

Przyjdź przygotowany

Kiedy dojdzie do spotkania wprowadzającego, na pewno będziesz chciał zrobić dobre wrażenie. Najlepszym sposobem na zrobienie dobrego wrażenia jest bycie przygotowanym.

Czy wiesz, o czym chcesz rozmawiać? Przygotuj pytania, na które chcesz, aby firma odpowiedziała. Pamiętaj, że to Ty jesteś osobą, która przedstawia im pomysł. Oznacza to, że powinni oni chcieć pracować z Tobą tak samo jak Ty chcesz z nimi.

Powinieneś już wiedzieć trochę o tym, kim są i co mogą zaoferować, więc to spotkanie będzie dla Ciebie, po to aby dowiedzieć się wszystkiego czego jeszcze nie wiesz o tej firmie. Wykorzystaj ten czas, aby zadać ważne pytania, na które nie mogłeś znaleźć odpowiedzi podczas analizy firmy.

Bycie przygotowanym oznacza również posiadanie wszystkich potrzebnych materiałów. Czy planujesz udostępnić prezentację w PowerPoint? Czy masz jakiś dokument, który chcesz udostępnić? Upewnij się, że wszystko jest gotowe, zanim rozpoczniesz spotkanie.

Pokaż im, że jesteś gotowy do pracy!

Czy jesteś gotowy poświęcić czas i włożyć w to wysiłek, aby odnieść sukces? 

Przybycie przygotowanym jest ważne, ale tak samo ważne jest pokazanie firmie deweloperskiej, że poważnie podchodzisz do swojego pomysłu. Proces rozwoju wymaga czasu i pieniędzy, a agencja będzie chciała współpracować z kimś, kto czuje się pewny, że będzie oddany procesowi tak bardzo, jak oni. Oznacza to, że powinieneś być przygotowany do pracy i współpracy z firmą tworzącą aplikacje tak bardzo, jak tego potrzebują. Sprawna komunikacja wpływa na feedback i szybką pracę nad realizacją. Wpływa też na jakość i „feeling” współpracy.

A Ty wiesz, co się dzieje na bieżąco. To w końcu Twój pomysł i Twoja aplikacja. Bądź więc gotowy do ciężkiej pracy, aby osiągnąć swój cel.

Zaplanuj kolejne kroki

Wyobraź sobie to wspaniałe uczucie, które towarzyszy Ci po udanym spotkaniu wstępnym z firmą deweloperską, z którą chcesz współpracować. Co dalej?

Czy zawarłeś z firmą jakieś umowy? Czy przedstawili propozycję usług, które mogą zrealizować? Czy były jakieś dokumenty prawne, które trzeba było podpisać (Non-Disclosure Agreement lub Master Service Agreement)? Kiedy opuścisz to spotkanie, możesz być przytłoczony pytaniami lub innymi omawianymi informacjami. Czy potrafisz na nie odpowiedzieć?

 • Kiedy spotkacie się ponownie?
 • Jakich materiałów oni potrzebują od Ciebie, a Ty od nich?
 • Kiedy rozpocznie się realizacja projektu?
 • Jak będzie wyglądał zespół projektowy?
 • Kto jest głównym punktem kontaktowym i jak często będziecie się komunikować?

To wszystko są pytania, na które należy odpowiedzieć przed opuszczeniem spotkania. Odpowiedzi te pomogą Ci nakreślić kolejne etapy projektu. To są kroki, które ty i firma tworząca aplikacje podejmie do realizacji celu końcowego tworzenia aplikacji.

Spraw, aby spotkanie było Twoje – odnieś sukces

Możesz spojrzeć na spotkanie wprowadzające jako dwustronny wywiad. Szukasz najlepszego zespołu, który zajmie się Twoim pomysłem i przekształci go w aplikację, którą chcesz. Ale te firmy szukają również partnerów, którzy są przygotowani i traktują poważnie pracę, którą im przedstawiają.

To będzie wymagało pracy z Twojej strony. Zrób swoje badania. Zagłębij się w swój pomysł i poznaj swoje cele. Przyjdź na spotkanie z gotowymi pytaniami. Spraw, by firma zobaczyła Twój pomysł tak jak Ty, spraw, by uwierzyła w jego potencjał!

Jeśli uda Ci się to zrobić, będziesz na dobrej drodze do udanego spotkania wstępnego. Które pomoże przekształcić ten pomysł aplikacji w rzeczywistość.  

Jakie są Najczęstsze Błędy Popełniane podczas Tworzenia Aplikacji Mobilnej?

tworzenie aplikacji

Byłoby niedopowiedzeniem powiedzieć, że łatwo jest stworzyć udaną aplikację w dzisiejszych czasach. Rynek jest nasycony konkurencją i istnieje tak wiele różnych możliwości dla użytkowników, że wymaga to prawdziwych umiejętności i determinacji, aby wypuścić coś, co będzie miało znaczący wpływ. Czasami możesz mieć wrażenie, że zrobiłeś wszystko dobrze, ale produkt końcowy może być nadal nieudany.

Dlatego, aby Ci w tym pomóc, zebraliśmy kilka typowych błędów popełnianych podczas tworzenia aplikacji, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu Twojej aplikacji mobilnej

Czy potrafisz zdefiniować wartość produktu?

Jeśli tworzysz aplikację, powinieneś mieć dobry pomysł na to, jaką wartość przyniesie ona użytkownikowi. Czy rozwiązuje ona dla nich jakiś problem, z którym nie mogliby sobie poradzić bez tej aplikacji? Może to oszczędza ich czas, pomaga im stać się zorganizowanym, oferuje rozrywkę, lub łączy ich z nowymi lub starymi przyjaciółmi. Cokolwiek to jest, ważne jest, aby być w stanie zdefiniować wartość aplikacji.

Jeśli aplikacja nie stanowi wartości dla użytkownika, to szanse na jej niepowodzenie są wysokie. Nawet jeśli masz dobry projekt, wysoki budżet, i nieograniczone zasoby, wszystko to staje się bez znaczenia, jeśli nie można zdefiniować wartość aplikacji.

Możemy odnieść się do wielu studiów przypadku aplikacji, które włożyły dużo pracy w rozwój, ale i tak się nie powiodły, ponieważ produkt końcowy nie oferował użytkownikowi żadnych korzyści. Google Wave jest tego doskonałym przykładem. To, co miało być usługą łączącą zadania zawodowe, takie jak e-mail i wiadomości i uczynić pracowników bardziej produktywnymi, nie przyjęło się. Nawet z tysiącami developerów i potężnym wsparciem Google, to nadal został zamknięty po 6 miesiącach, ponieważ użytkownicy nie widzieli różnicy w porównaniu do korzystania z innych aplikacji niezależnie.

Wniosek z tego jest taki, że Twoja aplikacja musi być przydatna dla użytkownika. Bez tego, będziesz miał problem z uzyskaniem klientów do adaptacji i zakupu tego, co oferujesz.

Co wykazały analizy?

Badania rynku są kluczowe dla sukcesu Twojej aplikacji. Musisz wiedzieć, czego szukają Twoi docelowi użytkownicy i jak zareagują na aplikację. Wymaga to skrupulatnego wglądu w to, czego oczekujesz od produktu końcowego.

Ignorowanie lub nawet brak badań pozostawia zbyt wiele niewiadomych w rozwoju i uruchomieniu aplikacji. Jest to częsty błąd, który można uniknąć po prostu prowadząc badania potrzebne, aby być przygotowanym na wszystko, co może pojawić się w trakcie i po uruchomieniu aplikacji.

Adaptacja!

Jeśli masz pomysł na aplikację, która rozwiązuje duży problem dla użytkowników i jest wyjątkowa, to świetnie! Wyzwaniem jest wtedy, aby pozostać aktualnym i świeżym. Często aplikacje stają się sukcesem początkowo, ponieważ wypełniały potrzebę, ale wkrótce pojawiła się konkurencja i zostawiła je w tyle.

Świetnym tego przykładem jest serwis społecznościowy MySpace. Początkowo lider w branży sieci społecznych, szybko stał się nieistotny, gdy wiele innych platform zostało wprowadzonych. Nie dlatego, że produkt nie był już dobry, ale dlatego, że nie pozostał świeży i nie został dostosowany do tego, czego szukali użytkownicy. To samo doświadczenie stało się stagnacji i użytkownicy uciekali do nowszych platform, które oferowały więcej sposobów angażowania się w sieci.

Po uruchomieniu aplikacji, trzeba być w stanie dostosować się do tego, co użytkownik chce i utrzymywać nowe i ciekawe rozwiązania, aby utrzymać uwagę użytkownika.

Co odróżnia Twoją aplikację od innych?

Nawet jeśli Twoja aplikacja nie jest zupełnie nowym pomysłem, to nadal musi oferować coś, co będzie odróżniać ją od konkurencji. Czy stworzyłeś inną aplikację wspomagającą planowanie? Dlaczego użytkownik powinien pobrać Twoją aplikację, a nie tysiące podobnych narzędzi do planowania?

Jak wiele aplikacji do dostarczania żywności można wymienić teraz? Jest ich tak wiele, a większość z nich oferuje to samo, dokładnie to samo. Jest to częsty błąd, aby tylko kopiować udane aplikacje i przekształcać je w nadziei, że zajmą część rynku z dala od innych. Chyba że można doskonalić na to doświadczenie w sposób unikalny i wartościowy, szanse na sukces są niewielkie.

Czy przytłaczasz użytkownika?

Czasami prostota jest najlepsza. Częstym błędem jest zapominanie o tym, że łatwo jest przytłoczyć użytkownika. Zbyt wiele animacji, skomplikowana nawigacja, przeładowanie informacjami – wszystko to może frustrować lub przytłaczać użytkownika do tego stopnia, że będzie on wolał odinstalować Twoją aplikację, niż poświęcić czas potrzebny na komfortowe korzystanie z niej.

To nie znaczy, że nie można mieć złożonej aplikacji, ale wiąże się to z fazami badań. Poznaj swojego użytkownika docelowego, i dowiedz się, jaki poziom złożoności jest właśnie dla niego i aplikacji. Twoja aplikacja może mieć wielką wagę i mnóstwo korzyści dla użytkownika, ale jeśli poczuje się oszołomiony przez przeładowanie informacji, to nie można oczekiwać, że użytkownik pozostanie zaangażowany na bardzo długo.

Brak doświadczenia i talentu

Wybierając zespół programistów, wiele osób zakłada, że na pewno osiągną oni to, o co ich poprosisz. Niestety nie zawsze tak jest. Tak wiele rzeczy składa się na budowanie najlepszego zespołu programistów: doświadczenie, umiejętności, zdolność do komunikacji, itp. Powinieneś czuć się nie tylko komfortowo, ale i pewnie, że zespół programistów może sprostać potrzebom rozwoju Twojej aplikacji.

To zdecydowanie odnosi się do znaczenia wyboru odpowiedniego zespołu programistycznego do pracy. Jeśli możesz mieć świetny zespół z doskonałą komunikacją i którzy mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie, to możesz być pewien, że nie będzie to błąd popełniony podczas rozwoju aplikacji.

Krótkie podsumowanie najczęstszych błędów

Świadomość tych powszechnych błędów pomoże Ci ich uniknąć. Ważne jest, aby utrzymać aplikację skoncentrowaną na użytkowniku i pamiętać, aby mieć zrozumiałą wartość, przeprowadzać potrzebne badania, być przystosowanym i unikalnym, nie przytłaczać użytkownika i wybrać odpowiedni zespół programistów!

Te powszechne błędy mogą zdecydować o sukcesie Twojego projektu, więc dołóż wszelkich starań, aby je zrozumieć i wszystko inne, co może być przeszkodą w realizacji Twojej aplikacji.

7 Grzechów Startupów Pracujących nad Swoim Pierwszym MVP

mvp, startup

Można przyjąć tezę: menedżerowie startupów mają tendencję do niedoceniania MVP. Jak czasochłonne może być jego wykonanie. Jak bardzo różni się to, czego potrzebujesz, od tego, co myślisz, że potrzebujesz. I tak powstają błędne założenia.

Uwierz nam, przechodziliśmy to dawno temu i musieliśmy się tego nauczyć na własnej skórze. Ale jest jedna zaleta: teraz możesz uczyć się z naszych doświadczeń.

Oto 7 grzechów, które popełniają menedżerowie startupów podczas pracy nad swoim pierwszym MVP!

1. Próba wynalezienia koła na nowo

Ideą stojącą za MVP jest dostarczenie głównej wartości do nabywcy. Ale już na tym etapie pojawiają się nowe pomysły i cele. Dlaczego nie spróbować rozwijać produktu i rozwiązań programistycznych w tym samym czasie? Dlaczego nie spróbować stworzyć własnej platformy AWS i niskopoziomowego oprogramowania dla kontrolerów sprzętowych? Dlaczego nie dodać tego i tamtego, bo można i bo wydaje się to takie fajne?

Jeśli tak jest, musisz zadać sobie pytanie: Czy cała ta praca jest naprawdę konieczna, abyś mógł zaoferować tę podstawową wartość, o której wspomnieliśmy?

Masz zbudować Minimum Viable Product. Zrób to właśnie w ten sposób. Nie przerośnij swojego MVP. Twoi docelowi użytkownicy muszą widzieć korzyści, to wszystko. Chcesz dać im coś, co spełni ich bezpośrednie potrzeby i nic więcej. Skup się na celu. Użyj najbardziej dostępnych narzędzi, aby stworzyć dokładnie taki produkt, jakiego potrzebuje Twój klient. W MVP wszystko, co poza nim, jest stratą czasu.

2. Zbyt wczesne otwieranie szampana

Czasami twój pomysł jest dobry, a nawet twoje MVP jest dobre, ale wprowadzasz je na rynek o wiele za wcześnie. To może okazać się zabójcze dla Twojego produktu.

Wiele czynników musi się zgrać, abyś mógł odnieść sukces. Możesz mieć 100% racji co do innowacji, która musi się wydarzyć, ale warunki rynkowe zatrzymają Cię na Twojej drodze. Tak więc, trzeba uważać na wszelkie oznaki, że produkt może wyprzedzać swój czas. W tym przypadku, niech siedzi na półce i czeka na lepszy moment.

3. Nadmierna wiara w swoje możliwości

Powodem nr. 1 opóźnień w wydaniach są wyzwania techniczne. Jako Product Owner na pewno słyszałeś optymistyczne szacunki. „Wydaje się dość proste, szybko sobie z tym poradzimy, 3 miesiące i się uda”. A potem trwało to 6 miesięcy. Jeśli masz super szczęście, wszystko pójdzie dokładnie zgodnie z planem, ale szczerze mówiąc, nie znamy nikogo, kto miałby tyle szczęścia. Nawet jeśli jesteś przygotowany i doświadczony, nie lekceważ praw Murphy’ego i daj sobie margines błędu.

Skalowalność to kolejne wyzwanie. Ręczna konfiguracja nowych klientów może trwać wiecznie, a popyt może przerosnąć Twoje możliwości. Nie chodzi więc tylko o stworzenie produktu, który działa, ale także o stworzenie komercyjnego pakietu, który jest gotowy dla konsumentów. Bądź realistyczny w swoich szacunkach dotyczących rozwoju oprogramowania. Dla waszego własnego dobra.

4. Bycie zbyt optymistycznym w stosunku do inwestorów

O rany, dosłownie w przyszłym tygodniu pojawi się nowy inwestor! Wszystko będzie dobrze! Prawda?!

Nie do końca. Wiadomości o inwestorach mają tendencję do przesadzania. Nie licz na tę ciężarówkę pieniędzy, które zostały obiecane, nawet jeśli wydawali się naprawdę, naprawdę zainteresowani, kiedy rozmawiałeś z nimi w zeszłym tygodniu. Możesz zostać odrzucony po miesiącach pozornie udanych negocjacji. Możesz zostać odrzucony dosłownie na ostatnim spotkaniu.

Pozostań pozytywny i otwarty, ale nie licz kurczaków zanim się wyklują. Dostałeś pieniądze tylko wtedy, gdy rzeczywiście je dostałeś.

5. Mając na myśli niewłaściwego klienta

Jaki jest profil Twojego idealnego klienta? Nie znając i nie rozumiejąc ich dogłębnie nie stworzysz produktu, który dostarczy im tego, czego potrzebują. Jeśli zdecydujesz się na stworzenie narzędzia analitycznego i zbadanie opinii użytkowników na temat produktu, możesz odkryć, że największą wartością jest to, co Ty uważasz za cechę drugorzędną. Mogą oni korzystać z modułów pobocznych, ignorując podstawową funkcjonalność!

Musisz pamiętać, że nie każdy może lub powinien być Twoim klientem. Określ, jakiego rodzaju klienta chcesz. Zrozum ich potrzeby, a ta historia będzie miała zakończenie „żyli długo i szczęśliwie”.

6. Mnożenie złych prototypów

Więc skończyłeś prototyp, ale teraz ktoś inny chce coś podobnego. Czy skaczesz na tę okazję? Robienie tego może w rzeczywistości nie być najlepszym rozwiązaniem. Oceń, czy to jest warte wysiłku, ponieważ prawdopodobnie rozciągasz swoje zasoby już teraz. Jeden dobry produkt przyniesie Ci więcej korzyści niż tuzin połowicznie dopracowanych prototypów.

Innymi słowy: znajdź swój cel. Upewnij się, że Twoje prototypowanie oprogramowania dokądś prowadzi.

7. Tworzenie urojonych planów

Wiesz, co się mówi o obiecywaniu rzeczy. Obietnice są tanie. Twój biznesplan nie powinien być tylko pustą obietnicą. W teorii możesz planować na lata do przodu, a nawet brać pod uwagę całą masę czynników. Ale ufanie tak długoterminowym planom w przypadku projektu, który dopiero się narodził, jest objawem złudzenia.

W początkowej fazie powinieneś zarządzać swoim startupem jak dzieckiem, które potrzebuje Twojej opieki. Ucz się przez iterację. Próbuj i próbuj ponownie. Nigdy nie zakładaj, że to, co napisałeś na kartce papieru, jest ostateczną prawdą. Zamiast tego obliczaj swoje zasoby, a następnie aktualizuj swoje obliczenia w następnym tygodniu, i w następnym tygodniu. Używaj Scruma lub innej metodologii do zarządzania.

Nie chodzi o improwizowanie po drodze ani o pozwolenie na chaos. Chodzi o to, aby iść do przodu krok po kroku, osiągając kamienie milowe na drodze do ostatecznego celu. Obserwuj miesięczny horyzont, wyznaczaj cele i dąż do ich realizacji.

Chodzi o niuanse

Popełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych błędów nie czyni Twojego startupu, ani menedżera Twojego startupu, złym. Nie bądź dla siebie zbyt surowy. Tak łatwo jest stracić z oczu to, o co chodzi w MVP. Zauważ, że większość z tych grzechów dotyczy właśnie tego: pójścia w kierunku czegoś innego niż Minimum Viable Product.

Ułatw sobie życie i po prostu zadaj sobie trzy pytania:

 • Czy Twój klient potrzebuje produktu, nad którym pracujesz?
 • Czy Twój produkt jest naprawdę opłacalny? (Innymi słowy: czy ma solidną jakość?)
 • Czy oferuje on podstawową wartość, którą chcesz osiągnąć?

Jeśli wydaje się to proste, to dlatego, że takie jest. Nie próbuj komplikować tego zbytnio. Przyczyną problemów wielu firm jest wyjście poza to, czym powinno być MVP.

Koszt Opracowania Aplikacji

koszt aplikacji

Proces tworzenia nowej aplikacji może być przytłaczający. Potrzeba wiele czasu i zasobów, aby osiągnąć cel, jakim jest realizacja Twojego pomysłu. Część z nich oznacza zrozumienie kosztów rozwoju aplikacji. Rozbijemy koszty procesu rozwoju dla Ciebie tak, abyś wiedział, czego się spodziewać i mógł ustalić odpowiedni budżet dla swojego projektu.

Przejrzystość jest krytyczna w tym procesie. Im więcej wiesz o tym, co wchodzi w koszty rozwoju aplikacji, tym lepiej będziesz się czuł z pieniędzmi, które inwestujesz w swój pomysł.

Jakie są główne czynniki wpływające na koszt tworzenia aplikacji?

Zrozumiałe jest, że wiele rzeczy wpływa na to, ile będzie kosztowało stworzenie aplikacji. Weź pod uwagę następujące czynniki:

 • Obsługiwane platformy i urządzenia – Czy aplikacja jest przeznaczona dla systemu Android, iOS, czy obu? Czy będzie dostępna również z komputera stacjonarnego? Liczba platform, na których aplikacja będzie dostępna wymaga dodatkowego rozwoju, który wpływa na koszt projektu.

Jeśli Twoja aplikacja jest przeznaczona na jedną platformę, może być stworzona jako 'Native’. Jednakże, jeśli aplikacja musi być dostępna na wielu platformach, wtedy będzie uważana za „Cross-Platform”. Decydując się na rozwój aplikacji, ważne jest, aby zdecydować, w jaki sposób udostępnić ją zamierzonym użytkownikom.

 • Funkcjonalność – Jakie funkcje mają być zawarte w aplikacji? Jak planujesz zaangażować się w pracę z użytkownikami? Czy będą funkcje urządzenia takie jak NFC, Location-Based Services, Bluetooth, itp. Funkcje, które planujesz mieć w aplikacji będą miały wpływ na czas rozwoju, jak również na koszty.
 • Złożoność – To może wahać się od prostego projektu z kilku ekranów do złożonej konfiguracji dziesiątki ekranów. Bardziej skomplikowany będzie wymagał więcej czasu na rozwój i wpłynie na koszty. Twoja aplikacja może wymagać złożonej budowy, i ważne jest, aby wiedzieć, co jest wymagane, aby aplikacja funkcjonowała zgodnie z Twoimi intencjami. Aplikacje, które wymagają dużej ilości rozwoju backendu lub skomplikowanych interfejsów użytkownika zazwyczaj kosztują więcej.
 • Wybór zespołu – To kogo planujesz zaangażować w projekt będzie znacząco wpływać na koszt twojej aplikacji. Wynajmując dużą agencję rozwoju, możesz się spodziewać wysokich kosztów. Jeśli zdecydujesz się zatrudnić freelancera, możesz zaoszczędzić znaczną kwotę.
 • Można również rozważyć zlecenie pracy do agencji rozwoju, co zmieni koszt w zależności od lokalizacji zespołu. Naprawdę duże korzyści płyną z korzystania z doświadczonego i wykwalifikowanego zespołu zleconego na część kosztów agencji z najwyższej półki, która jest w stanie zaoferować rozpoznawalność marki.
 • Koszt utrzymania aplikacji – należy uwzględnić koszty aktualizacji, napraw i utrzymania aplikacji po jej zakończeniu. Jest to coś, co powinno być omówione z agencją, gdy zgadzamy się na pracę nad aplikacją.

Podstawowy podział kosztów:

Nasi klienci wiedzą, że dzisiejszy rynek ma zwiększone zapotrzebowanie na digitalizację i jako takie, potrzeba inwestowania w najbardziej opłacalny sposób jest kluczowa, aby pozostać konkurencyjnym. Koszt rozwoju aplikacji będzie głównie zależał od złożoności projektu, poniżej znajduje się podział szacunkowych kosztów rozwoju aplikacji:

Podstawowa aplikacja mobilna na 1 platformę może kosztować poniżej 10 000$.

 • Średnio złożona aplikacja na 1 platformę może kosztować około 10.000-30.000$
 • Złożona aplikacja na 1 platformę kosztuje więcej niż 30 000 USD
 • Jeśli szukasz wyceny dla swojego projektu, skontaktuj się z nami TUTAJ, a my szybko się odezwiemy i damy Ci znać, co możemy zaoferować.

Jakiego poziomu złożoności potrzebujesz? Poniżej znajduje się zestawienie tego, co wchodzi w skład rozwoju aplikacji wymagającej różnych poziomów uwagi.

Podstawowa aplikacja mobilna na 1 platformę kosztuje ~ 10.000$.

 • Przewidywany czas pracy zespołu programistów to około 325-650 godzin
  • Brak integracji API
  • Mały lub żaden back-end
  • Proste komponenty UI
  • Podstawowe funkcje (subskrypcja e-mail, logowanie społecznościowe, kalendarz, itp.)

Średnio złożona aplikacja na 1 platformę kosztuje ~ 10 000 – 30 000$

 • Przewidywany czas pracy zespołu programistów to około 650-1100 godzin
  • Niestandardowe funkcje UI/UX
  • Wbudowana bramka płatności
  • Integracja API
  • Serwer back-end
  • 6-15 ekranów

Złożona aplikacja na 1 platformę kosztuje ~ 30,000$ +

 • Przewidywany czas pracy zespołu programistów to ponad 1100 godzin
  • Obsługa wielu języków
  • Własny projekt UI/UX
  • Integracja z bazą danych
  • Integracja z innymi podmiotami
  • Spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa

To są oczywiście tylko przykłady szacunkowych kosztów dla różnych złożoności aplikacji. Możesz spojrzeć na to jako punkt wyjścia, aby lepiej zrozumieć koszt rozwoju aplikacji.

Przykłady z realnego świata

Czy wiesz, że średnia cena za podstawową aplikację startupową w Stanach Zjednoczonych szacowana jest na 140 000 do 210 000 dolarów? Jest to koszt spodziewany do uruchomienia wersji 1.0 aplikacji. Oczywiście, cena ta może być niższa lub wyższa w zależności od złożoności aplikacji i tego, kto ją tworzy (freelancer czy duża agencja). Oto kilka przykładów, ile niektóre popularne aplikacje musiały zainwestować w rozwój swoich aplikacji:

 • Uber zebrał 200 milionów dolarów, aby rozwinąć swój pomysł
 • Tinder zebrał $485,000 w 2012 roku
 • Instagram otrzymał 500 000 dolarów, aby dalej rozwijać swoją aplikację

Więc, ile będzie kosztować rozwój aplikacji?

Jest to trudne pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Każda aplikacja jest inna; mają one różne cele, zadania, złożoność, docelowych użytkowników, itp. Koszt rozwoju tych aplikacji wzrasta wraz z pożądaną złożonością. Na dodatek, ten kto rozwija aplikację będzie miał duży wpływ na koszty, dlatego warto rozważyć outsourcing projektu.

Aby ułatwić oszacowanie kosztów aplikacji, możesz wykonać następujące czynności przed skontaktowaniem się z agencjami rozwoju:

 • Zastanów się na ilością potrzebnych platform
 • Stwórz listę funkcji aplikacji
 • Ustal priorytety funkcjonalności aplikacji

Z takim przygotowaniem będzie łatwiej oszacować cenę Twojej aplikacji, opracowania jej i wypuszczenia w świat!